Goeverneur Holiday en zijn echtgenote Marie-Louise toasten op het nieuwe jaar. Foto Kabinet Goeverneur

Gouverneur Holiday en zijn echtgenote Marie-Louise toasten op het nieuwe jaar – foto: Kabinet Gouverneur

PHILIPSBURG – Gouverneur Eugène Holiday heeft zijn nieuwjaarsrede aangegrepen om sympathie te betuigen aan St. Maarten’s Franse buren voor de terroristische aanslag in Parijs. Ook deed de gouverneur een beroep op de burgerzin van alle onderdanen om het belang van het land voorop te stellen. Aan het begin van zijn toespraak vroeg de gouverneur om een moment stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers in Parijs.

Het jaar 2015 markeert de vijfde verjaardag van de autonomie. “Een gelegenheid om de richting die ons land uitgaat te heronderzoeken en om ons te binden aan de doelstellingen en het soort land dat we willen zijn.”

De gouverneur legde sterk de nadruk op het belang van burgerplichten en liet geen twijfel bestaan over zijn gevoelens voor de tumultueuze ontwikkelingen in 2014. “Te veel van onze tijd werd besteed aan debatteren over integriteitszorgen in plaats van aan actie om het vertrouwen van het publiek te winnen. Er was teveel aandacht voor wat legaal is en niet genoeg voor wat juist is en goed voor ons land.”

Politieke conflicten
Er is ook teveel tijd besteed aan politieke conflicten in St. Maarten en het koninkrijk en te weinig aan oplossingen die aan de behoeften van het volk tegemoetkomen. Budgettekorten kregen meer aandacht dan het stellen van prioriteiten en het maximaliseren van beschikbare middelen. Gekibbel gericht op “bewijzen dat de ander het bij het verkeerde eind heeft in plaats van samen te werken om dingen voor elkaar te krijgen” heeft de gouverneur ook dwarsgezeten. Zijn laatste verwijt: de focus op “wat heb ik eraan in plaats van wat heeft St. Maarten eraan.”

Door Hilbert Haar