Gouverneur Holiday inspecteert de erewacht op weg naar het parlementsgebouw - foto: Today / Milton Pieters

Gouverneur Holiday inspecteert de erewacht op weg naar het parlementsgebouw – foto: Today / Milton Pieters

PHILIPSBURG – Een structurele campagne tegen corruptie en witwassen. Dat is een van de voornemens van het derde kabinet Wescot-Williams in de tijd die rest tot de verkiezingen na de zomer van 2014.

 
Gouverneur Drs. Eugène Holiday lichtte tijdens de opening van het parlementaire jaar op dinsdagmorgen het regeringsprogramma toe. Tot de prioriteiten van het kabinet behoren economische diversificatie, armoedebestrijding, electorale hervormingen en versterking van het ministerie van Justitie.

 
“De werving van gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel is de grootste uitdaging waar de regering voor staat,” zei de gouverneur. Hij kondigde aan dat de regering voor overheidspersoneel een eind wil maken aan kortlopende contracten en dat het een opleidingsinstituut voor ambtenaren wil oprichten. Andere plannen zijn verruiming van het zwangerschapsverlof, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 62 jaar, een “ouderschool” voor jonge ouders en flexibele werktijden en een fitnessprogramma voor ambtenaren.

 
Ontbijtprogramma
Op het gebied van onderwijs kondigde de gouverneur een ontbijtprogramma voor scholen aan, de introductie van “gezonde school principes” en een programma dat ieder schoolkind van een laptop voorziet. Een eerlijke en rechtvaardige samenleving waarin kleine en grote criminelen worden vervolgd is de regeringsvisie op criminaliteitsbestrijding. De gouverneur zei dat een justitieel certificatieprogramma in voorbereiding is en dat een audit team gaat toezien op de naleving van anti-corruptie en anti-witwas maatregelen.

 
Door Hilbert Haar