Caribische ontvangst van koning Willem-Alexander bij Koninkrijksconcert - foto: Jamila Baaziz

Caribische ontvangst van koning Willem-Alexander bij Koninkrijksconcert – foto: Jamila Baaziz

AMSTERDAM – Koninkrijksdag is in Nederland traditiegetrouw gevierd met een Koninkrijksconcert, dit keer in Amsterdam.

Voor en na het concert spreekt koning Willem-Alexander er informeel met Caribische aanwezigen, waaronder de gouverneurs van Aruba, Sint Maarten en Curaçao, rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella en Amsterdammers met Caribische roots.

Typhoon - foto: Jamila Baaziz

Typhoon – foto: Jamila Baaziz

Naast optredens van onder meer Mischu Laikah, Yumayra Grijt en Typhoon houdt Neerlandicus Herman Pleij de zaal op humoristische wijze een spiegel van het Koninkrijk voor. Hij schetst Nederland als land waar iedereen over alles een mening heeft en die maar al te graag uitdraagt. De botsingen en ruzies die eruit voortkomen, trekt hij door naar het Koninkrijksverband, waar tegenstellingen tot conflict leiden.

Het is de enige kritische noot die te horen is op een avond die in het teken staat van het warm houden van relaties en het vieren van de culturele talenten die het Koninkrijk herbergt.

door Jamila Baaziz