PHILIPSBURG – In een speech die Willem Alexander voor de vuist weg gaf op het einde van de hem aangeboden culturele avond op St. Maarten, had de koning niets dan lof voor de vooruitgang die St. Maarten de afgelopen paar jaar volgens hem heeft geboekt.

 
Eerst herinnerde hij zich het eiland dat hij nog kende van zijn eerste bezoek in 1987. Toen vertelde hij dat het hem was opgevallen hoeveel vooruitgang er was geboekt bij zijn bezoek aan het eiland samen met zijn moeder in 2011.

 
Indruk
Vervolgens zei hij onder de indruk te zijn van de verbeteringen die ondertussen al weer hadden plaatsgevonden. “Laat ons de dingen benadrukken die goed zijn gegaan en niet alleen maar de dingen die niet zijn gebeurd”, maande hij en sprak de hoop uit op verdere vruchtbare samenwerking binnen het koninkrijk.

 
De uitspraken van de vorst staan in schril contrast met een uitspraak van premier Mark Rutte, amper een half jaar geleden, die op het eind van zijn bezoek aan St. Maarten zei dat voor wat hem betrof, de onafhankelijkheid van St. Maarten met een simpel belletje kon geregeld worden. De afgelopen weken en maanden regende het ook Kamervragen over St. Maartense aangelegenheden en is de regering van St. Maarten met een aanwijzing door de Rijksministerraad verplicht een integriteitsonderzoek te doen naar publieke ambtsdragers.

 
Politieke klimaat
St. Maarten is het jongste en kleinste autonome land van het koninkrijk der Nederlanden en moest na de opsplitsing van de Antillen in 2010 van nul beginnen met het inrichten van een staatsstructuur. Het politieke klimaat blijft er achter op de ontwikkelingen die er in de bredere gemeenschap aan de gang zijn. Het is het eerste eiland dat het koninklijk paar aandoet op zijn kennismakingsbezoek aan alle eilanden van de Nederlandse Cariben.

 
Door Jean Mentens