Directeur Chris Palm van het Centrum voor Jeugd en Gezin - foto: Belkis Osepa

Directeur Chris Palm van het Centrum voor Jeugd en Gezin – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Ouders op Bonaire krijgen hulp om op eigen kracht te voldoen aan de rechten van hun kinderen. De samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en ouders werpt haar vruchten af.

Toch is meer actie nodig, zegt directeur Chris Palm van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De steun, hulp en adviezen moeten nog meer ouders en kinderen op Bonaire bereiken.

Een reportage van Belkis Osepa

Lampionnenoptocht

Lampionnenoptocht

Op 20 november, de internationale dag van de Rechten van het Kind, liepen enthousiaste Bonairiaanse kinderen met hun ouders in de jaarlijkse lampionnenoptocht. Het hoogtepunt van de vijfentwintigste viering van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het is nog niet goed gesteld met de rechten van het kind op Bonaire. In een rapport van Unicef, uitgebracht dit voorjaar, staat dat veel kinderen opgroeien in onveilige en ongezonde omstandigheden.

Armoede
De kinderrechten komen in het geding door onder andere armoede, verwaarlozing, misbruik, huiselijk geweld, tienerzwangerschappen en overgewicht. Plasterk: “Wanneer je de kinderrechten alleen zou willen realiseren, dan zou het niet lukken. Er is duidelijk een samenhang tussen de rechten, de economie en armoedebestrijding.”

Mimi Dongen is opvoedingsondersteuner bij het centrum. De link tussen het nakomen van de kinderrechten en armoede is snel gelegd. Dongen heeft regelmatig kinderen over de vloer die honger hebben. “Soms willen ze heel graag meedoen aan een schminkactiviteit, maar hebben die ene dollar niet om te betalen. Als ik een gezichtje toch gratis schmink, dan zie ik aan zijn ogen dat hij honger heeft. Direct daarna hoor ik een knorrende buik.”

Zelfs als je het niet ziet, zegt activiteitencoördinator Carla Oleana, merk je het aan het gedrag van het kind. “Een kind die drie of vier krentebollen in een rap tempo achter elkaar eet en nog meer wil, heeft honger.”

Bereik
Chris Palm is sinds 1 november de nieuwe directeur van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hij weet dat het werk nog effectiever gedaan kan worden. Er is ook een taskforce kinderrechten voor heel het Koninkrijk in het leven geroepen. Een integrale aanpak is nodig. “We willen meer doen samen met de gezinnen, in woonwijken en samen met andere instanties. Belangrijk is om de mensen zelf aan het woord te laten over hun problemen en zelf oplossingen te laten bedenken.”

Door Belkis Osepa