SER-lid William Reed - foto: SER

SER-lid William Reed – foto: SER

PHILIPSBURG – Het advies van de Sociaal Economische Raad (SER), waarin staat dat voormalig minister van Financiën Roland Tuitt ‘onrechtmatig’ 4.47 miljard gulden (2.5 miljard dollar) aan belastingschulden over de periode 1976-2006 afschreef in 2013, is op heftige kritiek gestuit.

De suggestie dat het land 4.4 miljard in belastinginkomsten misloopt zou ongefundeerd zijn. Ook Tuitt heeft zich niet onbetuigd gelaten. Hij stelt in een verklaring dat de SER zich heeft laten misbruiken als ‘een politieke voetbal’ door het advies vier dagen voor de verkiezingen in augustus uit te brengen.

DP-kandidaat
De secretaris-generaal van de SER, Gerard Richardson, was kandidaat voor de Democratische Partij. SER-voorzitter Oldine Bryson-Pantophlet is lid van de DP.

Boze reactie
Tuitt’s aantijging heeft weer geleid tot een boze reactie van vakbondsleider William Reed, een senior lid van de SER en voorzitter van de ambtenarenvakbond Wicsu/PSU. “De heer Richardson en mevrouw Bryson kunnen ons niet opleggen om te stemmen zoals zij dat willen.”

Tuitt stelt dat het onzin is om 4.4 miljard aan onbetaalde belastingen in de boeken te houden. Volgens Tuitt worden belastingschulden jaarlijks afgeschreven. “Oude belastingschulden zijn praktisch oninbaar. Als ze ouder zijn dan vijf jaar is dit niet meer mogelijk en als het wel lukt, brengen ze zelden iets op. Na zes of zeven jaar is het echt nul.”

Schattingen
Bovendien zijn veel van de veronderstelde belastingschulden geen aanslagen gebaseerd op aangiften, maar schattingen van de belastinginspectie. De 4.4 miljard staat ook niet op de balans: “Ze zijn vrijwel helemaal afgeschreven omdat ze geen economische waarde meer hebben.”

Door Hilbert Haar