Door een ontploffing in het oude kruithuis kwamen drie mensen om - foto: Openbaar Ministerie

Door de ontploffing van het oude kruithuis kwamen vier mensen om – foto: Openbaar Ministerie

WILLEMSTAD – “Het tijdelijke kruithuis dat door de overheid in Brievengat is neergezet, staat in conserveringsgebied”, zegt voorzitter van Defensa Ambiental Lloyd Narain. De opslag voor vuurwerk staat vlak naast het industriegebied. De brandweer heeft aangegeven dat het onveilig is het kruithuis in een dichtbevolkte buurt en bij een industrieterrein te plaatsen.

Het oude kruithuis aan de Seru Loraweg is in december 2012 ontploft. Over de locatie van dat kruithuis is na de ontploffing, waarbij vier doden vielen en verschillende anderen zwaargewond raakten, veel te doen geweest.

Conserveringsgebied
Een voorstel om het tijdelijke nieuwe kruithuis nabij Koraal Specht te plaatsen resulteerde in groot protest van de wijkbewoners. “Het is schokkend hoe gemakkelijk men erover dacht om het kruithuis dicht bij een woonwijk te plaatsen. De onverschilligheid is ongelooflijk”, aldus Narain.

Hij meent ook dat de overheid de wettelijke procedures voor het plaatsen van het tijdelijke kruithuis in Brievengat niet heeft gevolgd. “Indien de overheid iets wil bouwen in een conserveringsgebied, dan dient daar de wettelijke procedure gevolgd te worden waarbij ook de bevolking en andere belanghebbenden de kans krijgen bezwaar in te dienen. Dat is niet gebeurd”, zegt Narain.

Geen inzage
De overheid heeft inderdaad geen inzage gegeven in de aanlegvergunningen voor de plaatsing van het tijdelijk kruithuis in Brievengat. Volgens de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingplanning Curaçao is zo’n aanlegvergunning met alle officiële procedures die hierom heen zitten is wel noodzakelijk.

De vraag aan de overheid of de regels zijn gevolgd, moet volgens Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB) neergelegd worden bij het vergunningenloket. De LOB-procedure voor het verkrijgen van informatie over de aanlegvergunning is door onze redactie op 19 augustus ingezet. Volgens de wet moet na drie weken de gevraagde informatie gegeven worden. Dat is niet gebeurd.

Op 29 september ontving de redactie een brief, ondertekend door het hoofd van het vergunningenloket Shumire Johannes-Ignacio en met datum 9 september, waarin staat dat in verband met de zorgvuldige afwikkeling van het LOB verzoek drie weken extra tijd wordt gevraagd om de documenten te kunnen overleggen. “We zijn genoodzaakt de afhandeling van uw verzoek te verdagen. Volgens artikel 6 van de LOB geldt dat deze verdaging met ten hoogste drie weken mag worden verlengd en vervalt op 30 september 2014”, zo staat te lezen in de brief, maar tot op heden heeft de redactie nog geen inzage gekregen in de bouw- en aanlegvergunningen van het kruithuis.

Vuurwerkperiode
Omwonenden zijn bezorgd over de plaatsing van het tijdelijk kruithuis in de buurt van industriegebied Brievengat. Ze herinneren zich de brand bij de betonfabriek van eerder dit jaar. De ongerustheid wordt groter naarmate de vuurwerkperiode nadert en er naar verwachting meer explosief materiaal opgeslagen zal worden op de locatie.

Door Michelle Da Costa Gomez