Passagiers wachten bij het inchecken op Flamingo Airport - foto Belkis Osepa

Passagiers wachten bij het inchecken op Flamingo Airport – foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – De benoeming van een driekoppige nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van de luchthavenexploitant Bonaire International Airport (BIA) lijkt niet mis te kunnen gaan. Toch moet Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella de drie kandidaten nog goedkeuren.

Gezaghebber Edison Rijna spreekt van een ‘dreamteam’. Oud-KLM’er Jan Willem Storm, voormalig CEO van John F. Kennedy Airport Alain Maca – die tevens oud-commissaris was van de vorige maand opgestapte raad – en ex-premier van de Nederlandse Antillen Etienne Ys gaan deel vormen van de raad.

Bonairiaan
Geen van de drie nieuwe commissarissen is Bonairiaan of woont op het eiland. Volgens de Bonairiaanse overheid zijn de kandidaten heel bekwaam op luchtvaart- en financieel gebied en ze hebben veel ervaring. Eilandraadslid Benito Dirksz (MBL) vraagt zich af waarom geen enkel Bonairiaan zitting neemt in de RvC van BIA. “We verkondigen elke keer dat we het eilandskind kansen moeten geven. Toch doen we dat niet. Er zijn bekwame Bonairianen die willen bijdragen aan hun eiland. Ik betreur het dat de raad niet één procent Bonairiaans is, laat staan honderd procent.”

Benito Dirksz

Benito Dirksz

Open sollicitatie
Dirksz stelt voor om in de toekomst een procedure van open sollicitatie in gang te zetten bij benoemingen van raden, directies en openbare functies bij overheidsbedrijven. “Zo voorkomen we dat we elkaar betichten van politieke spelletjes bij benoemingen. Nu kan iemand die niet in de smaak valt bij de zittende coalitie, nooit commissaris worden.” Zijn voorstel vindt gedeputeerde Edsel Winklaar ‘een goed idee’.

Hoewel de goedkeuring van Isabella nog niet binnen is, hebben de nieuwe commissarissen zich al laten informeren over de plannen voor de ontwikkeling van Flamingo Airport en hebben ze kennisgemaakt met de Bonairiaanse overheid, aandeelhouder van BIA.

Respect
In een eilandraadsvergadering afgelopen vrijdag gaf eilandraadslid Marugia Janga (PDB) aan dat de situatie uitermate verwarrend is. Ze legde de nadruk op goed bestuur. “Ik ben het niet eens met de procedure. Waarom moet de raad nog gehoord worden en moet Isabella de benoemingen goedkeuren? Ik vind het een gebrek aan respect voor de raad en de Rijksvertegenwoordiger.” Gedeputeerde Edsel Winklaar pareerde de kritiek en gaf aan dat de nieuwe commissarissen op eigen kosten een bezoek hebben gebracht aan Bonaire voor de besprekingen.

Onderzoek
De overheid heeft voor dit jaar 43.500 dollar begroot voor de RvC. Daarvan is vijftien duizend bestemd voor reis- en verblijfkosten en 28.500 dollar als vergoeding. Verder heeft het bestuurscollege stappen ondernomen om een onderzoek in te stellen door SEO Economisch Onderzoek naar de gang van zaken bij BIA. Er wordt nu gewerkt aan de onderzoeksvragen en de Terms of Reference (ToR) op te stellen, zegt Winklaar.

Vooral de relatie tussen aandeelhouder en de voormalige RvC en de redenen voor het opstappen moeten worden onderzocht. Knelpunten zijn de benoemingen in de directie en het tekort aan financiën. BIA moet maatregelen nemen voor meer inkomsten. Voorstellen voor verhoging van de airporttax zijn nog niet opgepakt door de aandeelhouder.

BIA is momenteel op zoek naar investeerders die circa 25 miljoen euro willen neertellen voor de bouw van een nieuwe terminal. De terminal is onderdeel van een masterplan dat doorloopt tot 2023. Bonaire heeft het voornemen om zich te gaan concentreren op de Braziliaane markt. Een directe vliegverbinding met Manaus moet de economie een impuls geven.

Door Belkis Osepa