Honorable Prime Minister Sarah Wescot-Williams

Sarah Wescot-Williams

PHILIPSBURG – St. Maarten krijgt een andere minister-president zodra de nieuwe regering aantreedt. De coalitiepartners Nationale Alliantie (NA), Democratische Partij (DP) en Verenigd St. Maarten (US) tekenden in de nacht van zondag op maandag een overeenkomst waarbij de positie van minister-president toevalt aan de NA.

 
Het is onduidelijk of partijleider William Marlin deze post gaat bekleden of dat hiervoor nog een andere kandidaat wordt gezocht. DP-leider Sarah Wescot-Williams is in ieder geval minister-president af.

 
De NA krijgt namelijk ook het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur. Daar was Marlin minister voor in het tweede Wescot-Williams kabinet. Verder krijgt de NA het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, waarvoor Silveria Jacobs de aangewezen kandidaat lijkt, omdat zij deze post ook bekleedde in het tweede Wescot-Williams kabinet. Verder levert de NA de gevolmachtigd minister in Den Haag.

 
De DP krijgt Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid, waar de huidige minister Cornelius de Weever zijn werk zal kunnen voortzetten. Justitie gaat ook naar de DP maar het is nog niet bekend wie hier minister wordt. De DP gaat eveneens de voorzitter van het parlement leveren, alsmede de vicepremier en de vice gevolmachtigd minister.

 
De USp krijgt Toerisme, Economische zaken, Transport en Telecommunicatie. Dit lijkt een kolfje naar de hand van partijleider Frans Richardson die ooit gedeputeerde was op dit gebied voor St. Maarten autonomie verwierf. Financiën gaat ook naar de USp, maar de naam voor de minister is nog niet ingevuld.

 
Door Hilbert Haar