Minister Maurice Lake -foto: Today / Hilbert Haar

Minister Maurice Lake -foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Sint Maarten moet twee stukken land in Little Bay van de Vorst familie kopen voor 5.5 miljoen dollar – viermaal de reguliere marktwaarde. Dit heeft de rechtbank vanmorgen in een kort geding bepaald.

 
Minister Maurice Lake (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur) is politiek verantwoordelijk voor de transactie; hij kan ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die het land door de aankoop heeft opgelopen.

 
Lake tekende op 3 februari van dit jaar een koopovereenkomst met de Vorst-familie voor het land om te gebruiken voor sociale woningbouw. De deal kwam in opspraak nadat de oppositie de zaak in het parlement aanhangig maakte. Daaruit bleek dat Lake op eigen houtje had gehandeld, terwijl hij slechts tekeningsbevoegdheid heeft voor een half miljoen gulden. Daarboven is instemming van de ministerraad vereist.

 
Vier dagen
Omdat de regering de koopovereenkomst niet uitvoerde, stapte de Vorst familie naar de rechter. Die heeft nu bepaald dat de overheid binnen vier dagen na betekening van het vonnis de leveringsakte moet opmaken en 3 miljoen dollar dient te betalen. De resterende 2.5 miljoen dollar moet voor 1 mei volgend jaar worden voldaan. Rente en strafbepalingen kosten tenminste 110.000 dollar extra.

 
Vertrouwen
De rechtbank heeft vastgesteld dat overtredingen van overheidsbepalingen door een minister een koopovereenkomst niet ongeldig maken. “De Vorst familie mocht erop vertrouwen dat de minister gerechtigd was de koopovereenkomst te sluiten.”

 
Door Hilbert Haar