DEN HAAG – “De persvrijheid is een zeer hoog goed.” Het regelen van de persvrijheid op Sint Maarten is aan de regering van Sint Maarten.

Dat antwoordt minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties op vragen van VVD-Kamerlid André Bosman hierover.

Bosman stelde de vragen naar aanleiding van een artikel van Caribisch Netwerk waaruit bleek dat de Sint Maartense minister Maurice Lake maatregelen zou willen nemen tegen wat hij noemt ‘sensatiejournalistiek’ door een accreditatiebeleid voor media in te voeren.

Plasterk laat weten geen actie te ondernemen en schrijft: “Iedere inperking van journalistieke vrijheden is […] aan regels gebonden, niet alleen aan de Staatsregeling, maar ook aan verdragsbepalingen. De naleving van grondrechten is een landsaangelegenheid. De regering van Sint Maarten legt daarover aan de Staten van Sint Maarten verantwoording af.”

Door Jamila Baaziz