Minister Maurice Lake - foto:  DCOMM

Minister Maurice Lake – foto: DCOMM

PHILIPSBURG – Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Maurice Lake heeft de aanval geopend op de sensatiejournalistiek, zoals die volgens hem wordt bedreven door de website SMN News. Aanleiding is het geheel ongefundeerde bericht dat het derde kabinet Wescot-Williams gevallen zou zijn.

 
Minister Lake schreef dit weekeinde een brief aan de ministerraad waarin hij oproept tot maatregelen tegen “yellow journalism” in het algemeen en tegen de eigenaar van de website, Bibi Shaw, in het bijzonder.

 
Op vrijdag publiceerde Shaw onder de kop “SWW3 stort in – Laville zegt steun op” een bericht over de zogenaamde val van het kabinet. Spoedig bleek dat Laville zijn steun helemaal niet heeft opgezegd en dat het bericht de plank dus pijnlijk missloeg.

 
Gedragscode
Lake stelt nu voor om een gefaseerd media-accreditatiebeleid in te voeren, waarbij journalisten en uitgevers verplicht worden zich te houden aan een door een media-vereniging op te stellen gedragscode. Wie zich niet aan die code houdt krijgt geen accreditatie. Lake wil buitenlandse journalisten die in St. Maarten werken verplichten een werkvergunning aan te vragen. Zo’n maatregel zou Shaw treffen, omdat zij de Guyanese of Franse nationaliteit heeft en aan de Franse kant van het eiland woont.

 
Door Hilbert Haar