Minister Lake en Natuur Stichting voorzitter Jan Beaujon ondertekenen de beheersovereenkomst - foto: Today / Hilbert Haar

Minister Lake en Natuur Stichting voorzitter Jan Beaujon ondertekenen de beheersovereenkomst – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De Natuur Stichting tekende deze week een beheersovereenkomst voor een periode van drie jaar met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur ter waarde van bijna 342.000 dollar.

 
Door de overeenkomst wordt de Natuur Stichting de beheersende en wetenschappelijke autoriteit in St. Maarten voor maritieme en op land aanwezige ecosystemen. Vromi-Minister Maurice Lake en Natuur Stichting voorzitter Jan Beaujon ondertekenden de overeenkomst.

 
De landsverordening voor natuurbeheer en bescherming vereist dat de ministerraad een beheers- en wetenschappelijke autoriteit aanstelt. Die rol is nu gegeven aan de in 1997 opgerichte Natuur Stichting en haar manager Tadzio Bervoets.

 
Bevoegdheid
De Natuur Stichting heeft hiermee de bevoegdheid gekregen alle beslissingen te nemen en uit te voeren. Alleen beslissingen met een juridische, financiële of openbare veiligheid component, die nadelig kunnen uitpakken voor de overheid, vereisen voorafgaand overleg.

 
Onder dit beheer valt onder meer het maritieme park, visserijmanagement en de bescherming van bedreigde diersoorten. De stichting wordt ook belast met controle op dieren, het faciliteren van politie en havenautoriteiten en ingrijpen bij noodsituaties zoals bijvoorbeeld olievervuiling.

 
Gezonde basis
De Natuur Stichting heeft moeilijke jaren achter de rug en werd op enig moment vanwege financiële perikelen zelfs met opheffing bedreigd. De beheersovereenkomst met de overheid verzekert de stichting nu van een gezonde financiële basis.

 
Door Hilbert Haar