Gebe-directeur Ronny Maduro, Raymond Jessurun, Minister Lake en Kelvin Bloyden )v.l.n.r.) slaan de handen ineen voor de seniorenkorting - foto Today / Hilbert Haar

Gebe-directeur Ronny Maduro, Raymond Jessurun, Minister Lake en Kelvin Bloyden )v.l.n.r.) slaan de handen ineen voor de seniorenkorting – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het utiliteitsbedrijf Gebe maakt werk van de in maart gedane belofte om lastenverlichting te bieden aan senioren van 62 jaar en ouder.

 
Tegelijkertijd komt Gebe terug op eerdere toezeggingen dat dit programma een jaar zou duren. Op maandag kondigde het bedrijf aan dat het om een proefproject gaat voor zes maanden.

 
In maart maakten directeur Ronny Maduro en de voorzitter van de Raad van Bestuur Kelvin Bloyden in aanwezigheid van minister van Publieke Werken Maurice Lake en Raymon Jessurun, voorzitter van de SMPSA – een vereniging voor gepensioneerden en senioren – het initiatief bekend.

 
Drie weken
Senioren hebben drie weken de tijd – tot 30 juni – om zich te registreren. Op maandagmiddag waren echter nog geen registratieformulieren beschikbaar op het Gebe hoofdkantoor.

 
Om te kwalificeren voor de lastenverlichting moeten aanvragers 62 jaar zijn of ouder, legaal in St. Maarten wonen en een Gebe-contract in hun naam hebben, of in de naam van een eventueel reeds overleden huwelijkspartner.

 
Limiet
Aanvragers mogen in de voorafgaande twaalf maanden niet meer dan een bepaalde hoeveelheid stroom hebben verbruikt. Wat deze limiet is, is door Gebe (nog) niet bekendgemaakt. Ook mag het gezinsinkomen een (ook niet bekendgemaakte) limiet niet overschrijden.

 
Pas als alle aanvragen binnen zijn op 30 juni gaat het utiliteitsbedrijf bekijken hoeveel lastenverlichting het de senioren kan bieden. De korting wordt gegeven in de vorm van een vaste aftrek van de elektriciteitsrekening.

 
Door Hilbert Haar