Minister Maurice Lake van Volkshuisvesting | Foto: Hilbert Haar

Minister Maurice Lake van Volkshuisvesting | Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het bedrag dat buitenlandse werknemers vanuit Sint Maarten naar hun families sturen is explosief gestegen in de afgelopen jaren. UP-parlementslid Maurice Lake vindt dat de overheid daar een graantje van mee moet pikken.

Lake zal de komende zittingsperiode voorstellen de belasting op deze geldzendingen te vervijfvoudigen van 1 naar 5 procent. “We kunnen dat geld gebruiken om de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten te verbeteren en voor het creëren van banen”, zegt de 45-jarige voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur.

Ongekend niveau
Uit cijfers van de Wereldbank blijkt dat in 2011 buitenlandse werknemers 11.3 miljoen dollar het land uitstuurden. In 2012 steeg het bedrag licht naar 12.5 miljoen dollar, maar in 2013 explodeerde de kapitaal-exodus naar een ongekend niveau van 22.8 miljoen dollar.

Deze bedragen vertegenwoordigen 99 procent van het totaal, omdat 1 procent in de vorm van belastingen achterblijft. Over 2013 was deze vorm van inkomsten voor het land ongeveer 230.000 dollar. Door de maatregel van Lake zouden de belastinginkomsten ruim 1.1 miljoen dollar – bijna 2 miljoen gulden – hebben bedragen.

Een hogere belasting op deze overboekingen is al eerder ter sprake geweest, maar de regering heeft er nooit serieuze actie op ondernomen. Het bezwaar tegen de maatregel is dat het buitenlandse werknemers onevenredig treft: eerst via de loonbelasting en vervolgens via een soort transferbelasting.

Lake wil verder dat de overheidsbedrijven meer gaan bijdragen aan de staatskas. Om de begroting meer lucht te geven, moet de overheid verder bezuinigen op haar eigen torenhoge water en elektriciteitsrekeningen, auto’s kopen in plaats van leasen en minder gebouwen huren in de private sector, aldus Lake.

Door Hilbert Haar