Gebe-directeur Ronny Maduro, Raymond Jessurun, Minister Lake en Kelvin Bloyden )v.l.n.r.) slaan de handen ineen voor de seniorenkorting - foto Today / Hilbert Haar

Gebe-directeur Ronny Maduro, Raymond Jessurun, Minister Lake en Kelvin Bloyden )v.l.n.r.) slaan de handen ineen voor de seniorenkorting – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Inwoners van 62 jaar en ouder kunnen binnen niet al te lange tijd een korting op hun elektriciteitsrekening tegemoet zien. De voorzitter van de Raad van Toezicht, Kelvin Bloyden en minister van Energie Maurice Lake tekenden hiertoe vandaag een overeenkomst.

 
Aanvragen om in aanmerking te komen voor de korting kunnen vanaf april bij het utiliteitsbedrijf Gebe worden ingediend. De exacte criteria waar aanvragers aan moeten voldoen worden nog uitgewerkt.

 
Vast bedrag
Vast staat dat het programma een looptijd heeft van een jaar, met een optie voor verlenging, en dat de korting de vorm krijgt van een vast bedrag dat in mindering wordt gebracht op de elektriciteitsrekening.

 
Om in aanmerking te komen voor de korting moeten senioren een legale verblijfsstatus hebben, onder hun eigen naam op het net zijn aangesloten en het inkomen van het huishouden waartoe zij behoren, mag een nader te bepalen maximum niet te boven gaan. Ook wordt gekeken naar het elektriciteitsverbruik van aanvragers over de afgelopen twaalf maanden. Tijdens de kortingsactie mag het verbruik niet hoger zijn dan een nog vast te stellen maximum.

 
Overleg
Gebe directeur Ronnie Maduro zei dat het utiliteitsbedrijf nog werkt aan een soortgelijk kortingsprogramma voor andere groepen gebruikers. Bloyden zegt dat er overleg is geweest over de kortingsactie met Raymond Jessurun, de voorzitter van de Gepensioneerden en Senioren Stichting in St. Maarten. Het kantoor van Price Waterhouse Coopers aan de uitwerking van het plan heeft bijgedragen.

 
Hoe hoog de korting voor senioren mogelijk kan uitvallen is nog niet bekendgemaakt.

 
Door Hilbert Haar