PHILIPSBURG – Het managementteam van het Kadaster reageerde dit weekeinde verontwaardigd op een uitlating van minister van Volkshuisvesting Maurice Lake, over dat er een verandermanager moet worden aangesteld om de zaken in goede banen te leiden. Kadaster-directeur Clemens Roos en financieel- en personeelsmanager Marcia Peterson-Richardson stellen namelijk dat trainingen voor het personeel de afgelopen jaren geen vruchten hebben afgeworpen.

 
Het gaat vooral om “vier personeelsleden die zich altijd tegen veranderingen hebben verzet.” Werknemers die als landmeter werkzaam waren haalden het basisniveau voor deze functie, ondanks herhaalde inspanningen, niet. Zij zijn overgeplaatst naar andere functies met een aangepast salaris.

 
De vorige Kadaster-directeur, Erik Dolle, is in 2009 na aanhoudende conflicten met het personeel vetrokken. “Dezelfde werknemers geloven kennelijk dat zij de autoriteit hebben om aan het management voor te schrijven hoe het Kadaster te werk dient te gaan”, aldus Roos en Peterson.

 
Onvrede
Door de voortdurende tegenwerking en onvrede onder personeelsleden die niet presteren is een vertekend beeld van het Kadaster ontstaan, stellen Roos en Peterson. “Ons doel is om de integriteit van het Kadaster te bewaken en om het publiek kwaliteitsservice te bieden.”

 
Door Hilbert Haar