PHILIPSBURG – De president van het Constitutionele Hof in St. Maarten Bob Wit, de gepensioneerde directeur van de Windward Islands Bank Jan Beaujon en St. Maarten’s lid van het College financieel toezicht Richard Gibson Sr. zijn door de regering benoemd tot leden van de commissie integriteitsonderzoek.

 
Deze commissie moet de integriteit en corruptie in de politiek en het ambtenarenapparaat gaan onderzoeken. Minister van Justitie Dennis Richardson maakte de namen bekend tijdens een persconferentie op woensdag. De commissie moet binnen drie maanden een interim-rapport inleveren en na zes maanden moet het onderzoek klaar zijn.

 
De ministerraad stemde op dinsdag al in met het voorstel. Een en ander laat onverlet dat ook het integriteitsonderzoek door Transparency International – dat ongeveer een jaar in beslag zal nemen – en het integriteitsonderzoek dat door de Rijksministerraad aan de gouverneur is opgedragen, gewoon doorgang vinden.

 
Imagoschade
Richardson zegt dat St. Maarten het onderzoek hard nodig heeft omdat het land de laatste tijd zware imagoschade heeft geleden. “De feiten moeten boven tafel komen. De fictie moet naar het land der fabelen worden verwezen.” Volgens Richardson is het onderzoek dat St. Maarten zelf ter hand gaat nemen breder en dieper dan het onderzoek dat aan de gouverneur is opgedragen.

 
Door Hilbert Haar