Raadsheer Bob Wit - foto Today / Milton Pieters

Raadsheer Bob Wit – foto Today / Milton Pieters

PHILIPSBURG – De onafhankelijke integriteitscommissie, onder leiding van raadsheer Bob Wit, komt voor het eerst bijeen in Sint Maarten op maandag 16 december voor vergaderingen tot en met vrijdag 20 december.

 
De commissie overweegt het openstellen van een tiplijn waar burgers anoniem informatie over integriteitszaken kunnen melden.

 
Overzicht
De voorzitter van het parlement, leden van de ministerraad en vertegenwoordigers van diverse overheidsinstanties zijn verzocht een senior contactpersoon aan te wijzen voor commissie-secretaris Ron van der Veer. De commissie heeft ook gevraagd om een overzicht van alle maatregelen die sinds 10-10-10 zijn genomen, om integriteit in het bestuur te bevorderen.

 
De integriteitscommissie is ingesteld door de regering, in een poging het onderzoek dat door de Rijksministerraad aan gouverneur Eugene Holiday is opgedragen onder controle te brengen. Pogingen om beide onderzoeken samen te voegen zijn door minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties afgewezen.

 
De commissie bestaat naast raadsheer Bob Wit uit gepensioneerd bankier Jan Beaujon, Cft-lid Richard Gibson, voortgangscommissie-voorzitter Ronald Bandell, gepensioneerd procureur-generaal Rieke Samson-Geerlings en voormalig Koninklijke Marechaussee commandant Luitenant Generaal Dick van Putten.

 
Vervanger
Van Putten vervangt de aanvankelijk beoogde kandidaat Erik van den Emster, de voormalige voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Van den Emster bleek de taak niet te kunnen combineren met zijn rol als rechter bij de rechtbank in Rotterdam, waar Van Putten overigens ook plaatsvervangend rechter is.

 
Door Hilbert Haar