Raadsheer Bob Wit en commissielid Rieke Samson-Geerlings tijdens de persconferentie. Foto Today / Hilbert Haar

Raadsheer Bob Wit en commissielid Rieke Samson-Geerlings tijdens de persconferentie – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De Overheids Integriteits Commissie onder voorzitterschap van Raadsheer Bob Wit is in de eerste maanden van haar werkzaamheden al situaties tegengekomen die hebben geleid tot “gefronste wenkbrauwen.” Wit zei vandaag tijdens een persconferentie dat de commissie “bepaalde informatie” zal doorspelen naar het Openbaar Ministerie.


De door de regering van Sint Maarten ingestelde commissie begon in december met haar werkzaamheden. Wit benadrukte dat, in tegenstelling tot wat sommigen veronderstellen, er door het onderzoek geen koppen gaan rollen. “Het gaat ons om het doen van aanbevelingen voor stappen die tot een betere situatie kunnen leiden.”


Wit prees de instelling van de Kiesraad.”Men moet niet luisteren naar verhalen dat dit een papieren tijger zou zijn. Het belangrijkste instrument van de Kiesraad is de mogelijkheid om financiële rapporten van politieke partijen te publiceren, bijvoorbeeld op een website.”


Wit zei verder dat de politieke cultuur in Sint Maarten aan de basis ligt van veel aan integriteit gerelateerde problemen. Hij sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat het Openbaar Ministerie werk heeft gemaakt van een aantal integriteitsschendingen. In deze categorie valt het Orca-onderzoek naar het aannemen van steekpenningen door het onafhankelijke parlementslid Patrick Illidge, een fraude-onderzoek naar voormalig minister van Financiën Hiro Shigemoto en de stemfraudezaak uit 2010.


Geen druk
Wit zei dat tot nu toe geen enkele poging is ondernomen om druk uit te oefenen op de commissie om bepaalde zaken ongemoeid te laten. “Mocht iemand dat toch willen proberen dan kan ik u zeggen dat wij daarvan niet onder de indruk zullen zijn.”


Door Hilbert Haar