Frans Geraedts - foto: Twitter

Frans Geraedts – foto: Twitter

WILLEMSTAD – De Amsterdamse filosoof Frans Geraedts van Governance & Integrity en socioloog Bart Hofstee van Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam waren afgelopen maand op Curaçao om het traject Integriteit en Overheid nieuw leven in te blazen. Deze moet uiteindelijk leiden tot het opstellen van verschillende gedragscodes, waaraan ambtenaren en ministers moeten voldoen.

 
Minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening geeft liever nog geen ruchtbaarheid aan dit beleidsvoornemen. Na de staatkundige verandering en twee jaar regering Schotte is het onrustig op veel ministeries. Ambtenaren zijn al drie jaar bezig hun plek te vinden, waarbij Van der Horst bang is dat al te veel publieke aandacht voor dit traject zijn beleidsvoornemen in schoonheid kan doen sterven.

 
Een reportage van Dick Drayer

 
Lezing
Hij durfde het wel aan om Geraedts en Hofstee tijdens hun bezoek aan het eiland een lezing op de UNA te laten geven. Daarin gaven de twee een kijkje in de keuken van de concepten die het Bureau Integriteit in Amsterdam hanteert om tot een integriteitsbeleid te komen. Het bureau heeft naast Amsterdam, inmiddels ervaring opgedaan met hun methodiek in België en de Ukraïne.

 
Door Dick Drayer