ORANJESTAD — De Arubaanse rechter-commissaris Yvonne van Wersch handelde bij het vast blijven houden van Hugo Carvajal op grond van informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waar zij op dat moment over beschikte.

Zij was ten tijde van Carvajal’s voorgeleiding niet bekend met de informatie waar Timmermans zijn besluit om hem alsnog diplomatieke immuniteit toe te zeggen op had gebaseerd. Dit zegt het Arubaanse gerecht in Eerste Aanleg in een persverklaring.

In die verklaring stelt het Gerecht dat Carvajal toen hij voor de rechter-commissaris werd voorgeleid aangaf dat zijn aanhouding op verzoek van de VS onrechtmatig was. De Venezolaanse overheid had hem immers tot consul-generaal in Aruba benoemd en hem van een diplomatiek paspoort voorzien, waardoor hij immuniteit zou genieten. Het OM daarentegen wilde voortzetting van de detentie omdat uit informatie afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bleek dat Carvajal’s benoeming tot consul niet door de Nederlandse overheid was aanvaard.

Bovendien was Carvajal’s benoeming door de Venezolaanse overheid niet zoals het hoort via de Venezolaanse ambassade in Den Haag aangemeld. Hierdoor was het dus nog niet eens officieel bekend in Den Haag dat Carvajal door Venezuela op die post was aangesteld. Van accreditatie en dus immuniteit was dus geen sprake. De rechter-commissaris bepaalde op grond daarvan dat Carvajal geen consul was.

‘Nadere bestudering’
Afgelopen weekend viel echter het besluit van minister Timmermans. Die was volgens het persbericht ‘na nadere bestudering van het dossier’ erachter gekomen dat de benoeming van Carvajal tot consul-generaal in Aruba weliswaar niet op de juiste wijze bij de Nederlandse overheid ter goedkeuring was aangemeld, maar wel was aangemeld bij het Bureau Buitenlandse Betrekkingen in Aruba.

Hierdoor was niet aan de Venezolaanse regering gemeld dat geen goedkeuring aan de benoeming zou worden verleend. Om deze reden zou Timmermans alsnog hebben besloten dat Carvajal op grond van artikel 13 van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire Betrekkingen voorlopig immuniteit bezat. Tegelijkertijd verklaarde Timmermans Carvajal tot persona non grata.

Door: Ariën Rasmijn