Handtekeningenactie studenten - foto: Dulce Koopman

Handtekeningenactie studenten – foto: Dulce Koopman

WILLEMSTAD – Studenten, docenten en ouders zijn vastbesloten: de regering moet de bezuinigingsmaatregelen in het onderwijs van tafel vegen.

 
Dit werd duidelijk tijdens de handtekeningenactie die studenten gistermiddag organiseerde in het Pedro Odulio Willems Stadion in Suffisant. De maatregelen treffen het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

 
Een van de bezuinigingsmaatregelen voor het studiejaar 2014-2015 is het verminderen van het aantal begeleidingsuren dat de student op school krijgt. Verder zal met ingang van het studiejaar 2014-2015 een verandering komen in het ‘stapelsysteem’, een maatregel die veel zorgen baart. Er wordt geen opleiding meer gefinancierd als er reeds een startkwalificatie is ontvangen. Een student kan alleen een aanvangsopleiding volgen en mag alleen in het eerste studiejaar van studierichting veranderen.

 
Drop-outs
De actievoerders benadrukte dat als de regering de maatregelen niet intrekt, zij medeplichtig is aan ‘het verderf van de jongeren’. Carina Ruiter, woordvoerder van de studenten en leerling aan de Frater Aurelio SBO, legt uit dat de studenten niet zullen rusten totdat de wet van tafel is. “Als er bezuinigd moet worden doe dat dan op iets anders maar niet op onderwijs”, zegt de studente. “Als de minister van Onderwijs blijft volharden in het doorvoeren van de maatregelen werkt zij drop-outs, criminaliteit en overvallen in de hand.” Ruiter smeekt de minister van Onderwijs om naar de noodkreet van de jongeren te luisteren.

 
Docenten en ouders
Sharon Phelipa is een van de bezorgde ouders. Haar kinderen hebben net de EFO toets gedaan en er is een mogelijkheid dat één van hen naar het VSBO gaat. Ze betreurt dat de kansen voor VSBO studenten zo beperkt zijn. “Deze situatie stimuleert de leerling niet om meer te bereiken in het leven.” Ze is blij dat de studenten deze actie zijn begonnen. Dat het een foute interpretatie van de wet betreft, zoals minister Dick beweert, klopt volgens haar niet.

 
Suhaini Silberie, docent aan de Frater Aurelio SBO, bevestigt dat de bezorgdheid niet alleen onder de leerlingen heerst maar ook bij de docenten. “Pijn bij studenten is ook pijn bij docenten. Daarom steunen de docenten de leerlingen volledig.”

 
Strijder voor kinderrechten Keith Carlo zegt dat het plan van de regering in strijd is met het Verdrag van de Rechten van het Kind. “Het is een slecht en duivels plan. Het zal meer werkeloosheid en criminaliteit onder jongeren creëren. Terwijl het stapelplan juist bedoeld is om dit te voorkomen.”

 
De minister van Onderwijs Irene Dick betreurt dat er een verkeerde interpretatie is van de maatregelen van de regering. De bewindsvrouw verwerpt de gedachte dat leerlingen in hun ontwikkeling worden geremd. De minister is van plan om met de schoolbesturen te vergaderen en vervolgens de gemeenschap correct informeren over wat de plannen zijn.

 
Door Dulce Koopman