Veel docenten op het reguliere onderwijs kunnen geen braille

Veel docenten op het reguliere onderwijs kunnen geen braille

WILLEMSTAD – “Ian zou eigenlijk niet lang leven”, vertelt moeder Helena Ruiz-Perreira. “Uiteindelijk gaat het goed met hem en is hij nu negen. Geestelijk is hij een aantal jaar jonger.” Ian is een blinde jongen die waarschijnlijk autistisch is. Hij wil graag leren, maar er is geen instantie waar hij onderwijs kan volgen.


Kinderen die blind zijn én een geestelijke handicap hebben, zitten op Curaçao in een lastig parket. “Deze kinderen kunnen niet terecht bij het reguliere onderwijs maar ook niet bij het speciaal onderwijs”, vertelt Zorgmanager bij Pro Bista Jumarie Chap.


Ian kan nu nog terecht bij het Medisch Orthopedagogisch Zorgcentrum, een instelling die een programma aanbiedt aan kinderen van drie tot en met zeven jaar met een ontwikkelingsstoornis.


“Met behulp van een begeleider kunnen we het nog rekken, maar het houdt een keer op. Ian is waarschijnlijk autistisch, maar er zijn hier geen goede testen om dit zeker te weten. Hij kan in ieder geval niet naar een reguliere school, die klassen zijn te groot. In de tussentijd wordt Ian ouder en wil hij graag meer leren, maar er is niemand die hem kan helpen” zegt Ruiz-Perreira.


Geen braille
Op Curaçao is er geen onderwijs gericht op blinden of dove leerlingen. Dove of slechthorende kinderen kunnen terecht op scholen voor speciaal onderwijs. Blinde of slechtziende kinderen gaan meestal naar een reguliere school. Op deze scholen werken niet altijd docenten die braille kennen of ervaring hebben met blinde kinderen.


Stichting Pro Bista is de enige instantie op Curaçao voor blinden en slechtzienden. Ze hebben een afdeling voor kinderen tot 25 jaar die nog onderwijs volgen en een afdeling voor werkenden. “We geven braillelessen en begeleiden de kinderen en docenten in het onderwijs”, vertelt Chap. “Kinderen zoals Ian kunnen bij ons terecht voor therapie, maar onderwijs geven wij niet. Op dit moment is er geen plek waar kinderen met een meervoudige handicap terechtkunnen.”


Normaliter kiezen ouders een reguliere school waarna Pro Bista informeert of de docent bereid is om het kind op te vangen en dus braille te leren. “Het komt ook voor dat een docent dit niet aandurft en we op zoek moeten naar een andere school. Wanneer een docent instemt, is Pro Bista continu betrokken bij het leertraject. Vaak moeten wij zelf het huiswerk of teksten vertalen naar braille, omdat er geen ambulante onderwijs begeleiding is op Curaçao.”


Vertalen van huiswerk
Pro Bista wordt gesubsidieerd vanuit het potje Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dat onder het ministerie van Financiën valt. Onderwijs zit offcieel niet in het takenpakket van Pro Bista. “We proberen dit deel te vullen met donaties, maar ideaal is het niet. Sinds kort hebben we wel hulp vanuit Dienst Openbare Scholen. Zij hebben één begeleider die ons helpt met de leerlingen op hun scholen, maar op alle andere scholen staan we er alleen voor.” ‘We’ betekent in dit geval twee medewerkers van Pro Bista, de overige acht medewerkers begeleiden de volwassenen met hun carrière.


Ministerie
De moeder van Ian heeft een jaar geleden al contact gezocht met de toenmalige minister van Onderwijs Rubia Bitorina. Door de wisseling van ministerpost is hier helaas nog niets uitgekomen. “Het blijft afwachten en in de tussentijd probeer ik zelf wat te leren over lesgeven. Ik heb geen ervaring, maar ik moet toch iets.”


Door Elisa Koek