Minister Jeanne Marie Francisca Foto: ministerie SOAW

Minister Jeanne Marie Francisca Foto: ministerie SOAW

WILLEMSTAD – Er valt nog heel wat te verbeteren aan het migrantenbeleid op Curaçao en in het bijzonder aan het beleid voor kinderen die illegaal verblijven op het eiland. Zo mag een kind zonder geldige verblijfsdocumenten, een ‘ongedocumenteerd kind’, wel naar school, maar krijgt geen diploma aan het eind van de rit. Op dit feit stuitte het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) tijdens een onderzoek naar de situatie van migranten op Curaçao.

 
Minister Jean Marie Francisca (SOAW) geeft toe dat ze als nieuwkomer nog niet goed ingelezen is, maar wat voor haar als paal boven water staat is dat kinderrechten voor elk kind op Curaçao moeten gelden.
Jeanne Marie Francisca in gesprek met Leoni Leidel-Schenk

 
Congres
Het onderzoek is vier jaar geleden begonnen vanuit de Nederlandse Antillen en is na 10-10-10 overgenomen door het ministerie, de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voorlopige resultaten werden vandaag gepresenteerd tijdens een congres in het WTC, dat werd afgesloten met een resolutie.

Resolutie
De resolutie is een samenvatting van de wensen van de beleidsmedewerkers van SOAW. Zo willen de beleidsmedewerkers dat er een commissie komt voor migratie aangelegenheden, die gelijk aan de slag kan met de diploma-problematiek. Hiervoor moet er ook beter samengewerkt worden tussen de ministers en daarom zien de medewerkers het liefst dat er een coördinator aangewezen wordt. Ook is er tijdens het congres gesproken over een speciaal fonds voor ongedocumenteerde kinderen. Het onderzoek naar de situatie van migranten op Curaçao wordt dit jaar afgerond.

Door: Leoni Leidel-Schenk