Esther Pourier Thodé - foto: Belkis Osepa

Esther Pourier Thodé – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – “Kinderen in Caribisch Nederland hebben meer bescherming nodig dan vroeger. Ze hebben meer aandacht van hun ouders nodig en er moeten meer mogelijkheden komen voor vrijetijdsbesteding voor kinderen en pubers”, vindt Esther Pourier-Thodé, voormalige directeur van de Voogdijraad Caribisch Nederland.

 
Pourier-Thodé was voor 31 jaar verbonden aan de Voogdijraad Bonaire. Eerst voor de voormalige Nederlandse Antillen, daarna als directeur van de Voogdijraad Caribisch Nederland. Hoewel ze directeur af is, blijft ze zich zorgen maken over de kinderrechten op de eilanden.

 
Verslaggever Belkis Osepa in gesprek met Esther Pourier-Thodé

 
Deze dagen krijgen professionals die met jeugd werken op de BES-eilanden presentaties en workshops van kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer van Unicef. Zij deed onderzoek naar kinderrechten op alle eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk.

 
Bescherming kinderen
Pourier-Thodé onderschrijft de bevindingen in het kinderrechtenrapport van Unicef dat in mei is verschenen. De Voogdijraad focust sinds 10-10-10 op haar voornaamste taak, het effectief beschermen van kinderen en hun welzijn. Volgens Pourier-Thodé moeten kinderen nu veel meer beschermd worden dan vroeger. “Naast het werk van de professionals, moeten ouders ook hun verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen te beschermen.”

 
Zij wijst naar de grote veranderingen in de opvoeding op de eilanden. Het gebrek aan aandacht van de ouders is een groot probleem meent Pourier-Thodé. “Ouders moeten zich realiseren dat zij ten minste een uur intensief per dag moeten besteden aan hun kinderen, zeker na schooltijd. Het is niet gemakkelijk, want ze komen ook moe thuis. Maar als het kind de hele dag naar de crèche gaat, ’s avonds thuiskomt, in bad gaat en daarna naar bed zonder aandacht, dan doe je het kind tekort.”

 
Aandacht en liefde
Pourier-Thodé ziet ook een duidelijke verschuiving van het emotionele naar het materiële in de opvoeding. “Kinderen zijn vaak alleen thuis. Opvang is wel mogelijk, maar niet altijd betaalbaar voor de ouders. Ik zie vaak dat kinderen bezig zijn met henzelf, met de televisie of op de telefoon. Het materiële is belangrijker geworden; aandacht en liefde is minder dan vroeger.”

 
In het Unicef-rapport over kinderrechten vertellen kinderen dat ze weinig te doen hebben in hun vrije tijd. “Juist dat is heel belangrijk voor kinderen in hun pubertijd’, zegt Pourier-Thodé. “Anders gaan ze zich vervelen, gaan spijbelen of brommers stelen.”

 
Veilig voelen
Het Unicef-onderzoek concludeert dat kinderen op Bonaire zich minder veilig voelen dan op de twee andere eilanden in Caribisch Nederland. Een veertienjarige meisje in het Unicef-rapport: “De veiligheid op Bonaire gaat sterk achteruit. Je kunt je autodeuren niet meer openlaten net als vroeger. Overal heb je nu alarmsystemen nodig. Thuis. Winkels. Want zomaar kunnen ze anders bij je inbreken. Vroeger was het niet zo. Ik ben wel bang. Ik heb geen zin meer om alleen de straat op te gaan. Vooral waar ik woon.:

 
“Het kind moet zich veilig voelen thuis, op school en in de buurt. Veiligheid moet meer ter discussie komen op scholen en thuis. Dit moet doordringen bij ouders, de kinderen en in de gemeenschap”, aldus Pourier-Thodé.

 
Door Belkis Osepa