Dolle taferelen tijdens de verkiezingen in 2010 - foto Today / Milton Pieters

Dolle taferelen tijdens de verkiezingen in 2010 – foto Today / Milton Pieters

PHILIPSBURG – De uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat er geen verbod bestaat op het maken van stemfies (een ‘selfie’ in het stemhokje), gaat zijn weerklank vinden in de parlementsverkiezingen in Sint Maarten.

 
De Haagse rechter deelde de bezwaren van de Stichting Bescherming Burgerrechten en merkte op dat de door de staat aangevoerde voordelen hier niet tegen op wegen. De zaak is door St. Maarten met belangstelling gevolgd, omdat de regering overweegt op te treden tegen het maken van stemfies tijdens de verkiezingen op 29 augustus.

 
Zwarte gordijntjes
Een van de aangekondigde maatregelen betreft het weghalen van de zwarte gordijntjes voor de stemhokjes, zodat zichtbaar wordt of kiezers hun stembiljet fotograferen.

 
De Haagse rechter heeft nu echter bevestigd dat er geen wetgeving bestaat die het fotograferen van stembiljetten in het stemhokje verbiedt. Dit gaat ook op voor Sint Maarten. De kieswet bevat zelfs geen enkel artikel over het gebruik van sociale media of smart phones in het stemhokje.

 
Gevaar
De Stichting Bescherming Burgerrechten voerde bij de rechtbank aan dat het toestaan van stemfies het gevaar inhoudt dat derden druk uitoefenen op kiezers en achteraf om bewijzen gaan vragen.

 
De kieswet biedt echter een eenvoudige uitweg: kiezers kunnen een stembiljet invullen, een stemfie maken en daarna zeggen dat ze zich hebben vergist en onbeperkt om een nieuw stembiljet vragen. Ook is het mogelijk foto’s van stemfies met computer software te manipuleren.

 
Door Hilbert Haar