Waarnemend gezaghebber Edison Rijna spreekt de Rijksambtenaren toe -foto: Extra Bonaire

Waarnemend gezaghebber Edison Rijna spreekt de Rijksambtenaren toe -foto: Extra Bonaire

KRALENDIJK – Het personeel van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) eist dat hun werkgever Dia di Rincon op 30 april erkent als een belangrijk cultureel evenement, waarvoor zij een een vrije dag moeten krijgen.


Dat deed het personeel tijdens een passieve actie vanochtend. Dia di Rincon heeft een culturele betekenis, waarbij zij ook het recht hebben om die te vieren, vinden de Rijkskambtenaren.


Snipperdag
De Rijksambtenaren liepen van het hoofdkantoor van de RCN naar het gebouw van het Bestuurscollege, waar ze spraken met waarnemend gezaghebber Edison Rijna. Ze hebben onlangs te horen gekregen geen vrij te krijgen op die dag. Zij moeten zelf een snipperdag nemen.


De officiële Koningsdag is op 27 april. Toch vinden ze dat de Rijksoverheid rekening moet houden met het feit dat Bonaire al 25 jaar Dia di Rincon op 30 april viert. De ambtenarenbond Abvo steunt het Rijkspersoneel in de actie.


Korte termijn
Directeur Sybren van Dam van de RCN heeft eerder aangegeven respect te hebben voor de cultuur van Bonaire en Dia di Rincon te steunen, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat de werknemers op die dag niet vrij zijn. Intussen heeft minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties ook gereageerd middels een brief en aangegeven begrip te hebben dat 30 april een belangrijke dag is voor Bonaire. Volgens de minister kunnen er verschillen zijn in de officiële vrije dagen tussen het Europees deel van het Koninkrijk en het Caribisch deel. Maar het is niet mogelijk om op korte termijn de regelgeving aan te passen.


Plasterk: “Ik stel voor de aankomende 30 april een praktische oplossing te zoeken door afspraken te maken tussen werkgevers en werknemers. Ik streef ernaar om in overleg tijdig de regelgeving aan te passen zodat 30 april 2015 een officiële feestdag kan zijn voor Bonaire.” Plasterk geeft aan de diensthoofden van de Rijksambtenaren op het eiland te zullen oproepen ruimte te creëren zodat zij op een passende wijze de dag kunnen beleven.


Volgens Van Dam moet hij zich houden aan het rechtspositiebesluit ambtenaren BES dat onder andere de vrije dagen regelt. Voorzitter Chaly Anthony van de ABVO vindt het onbegrijpelijk dat de RCN het Openbaar Lichaam Bonaire niet volgt. “Zij hechten wel waarde aan die dag, door de werknemers vrij te geven om te participeren aan de culturele activiteiten van Dia di Rincon.”


Interesse
De vakbond vindt dat de RCN andere stappen had kunnen nemen om alle discussies te voorkomen. Anthony: “Dit kon op Bonaire zelf geregeld worden. De RCN schuilt achter Nederland. Hieruit blijkt dat de directeur van de RCN niet zoveel interesse heeft om deze kwestie adequaat op te lossen. De desinteresse is ook waarneembaar in de onderhandelingen van de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren. Sinds 2013 zitten we vast”, aldus Anthony.


Door Belkis Osepa