Viering van dia di Rincon in 2013 - foto: Belkis Osepa

Viering van dia di Rincon in 2013 – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Er hangt een schaduw over de viering van de Dia di Rincon op 30 april nu Nederland vooralsnog geen toestemming geeft om die dag als officiële vrije dag aan te merken. Werknemers van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) houden een handtekeningactie om toch vrij te krijgen.

 
Het Openbaar Lichaam Bonaire geeft haar ambtenaren vrij, maar de RCN de Rijksambtenaren niet. Ook in de private sector moeten werknemers die dag gewoon werken.

 
Geen antwoord
Eind februari heeft het Bestuurscollege een brief gestuurd naar Nederland met het verzoek de dag als officiële vrije dag te ratificeren. Bonaire heeft nog geen antwoord gekregen.

 
In de lokale media gaf directeur Sybren van Dam van de RCN aan dat hij zich moet houden aan het rechtspositiebesluit ambtenaren BES. “Den Haag moet daarover beslissen. Ik ben blij met de actie van de Rijksambtenaren. Ze maken zo duidelijk dat het voor hen van groot belang is om op die dag vrij te krijgen. Als het werk het toelaat kunnen zij zelf vrij nemen.”

 
Van Dam geeft aan dat de RCN samen met vakbonden en werkgevers aan tafel moet zitten. Dan moet gekeken worden naar het totaal aantal vrije feestdagen per jaar.

 
Respect
Volgens eilandraadslid Robby Beukenboom wordt er geen respect getoond voor de cultuur van Bonaire. “Al 25 jaar is de Dia di Rincon een heel belangrijk cultureel feest. En nog steeds heeft Nederland niet gereageerd. Waar we nu staan betekent dat we te veel autoriteit geven aan Nederland, waardoor Den Haag moet beslissen over onze cultuur.”

 
RCN heeft laten weten respect te hebben voor de cultuur van de BES-eilanden en de Dia di Rincon steunen. De dienst begrijpt de oproep voor een officiële feestdag. “Maar zolang er geen beslissing is genomen, is RCN verplicht om zich aan de huidige afspraken te houden.”

 
Door Belkis Osepa