DEN HAAG – De werkloosheid onder Antillianen in Nederland is 16 procent. Dat is drie keer zoveel als de werkloosheid onder de autochtone bevolking (5 procent).

Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is gepubliceerd.

Antillianen van de eerste generatie in Nederland zijn vaker werkloos dan de tweede generatie. Uit de cijfers blijkt verder dat de werkloosheid onder Antillianen en Surinamers relatief sterk is gestegen in de eerste helft van 2013.

Eerste generatie
Het SCP heeft een logische verklaring voor de hoge werkloosheid onder Antillianen van de eerste generatie, schrijft het SCP in het rapport. De organisatie wijt dit aan ‘de groep kansarme Antillianen die vanaf midden jaren negentig naar Nederland is gekomen. Zij zijn laag opgeleid en beheersen het Nederlands gebrekkig.’ Het aandeel werkende Antillianen in Nederland is nauwelijks toegenomen tussen 2001 en 2012.

In Nederland werkt 70 procent van de autochtone bevolking. Onder Antillianen is dit 57 procent. De jeugdwerkloosheid onder Antillianen is met 28 procent flink hoger dan onder de autochtone bevolking (10 procent). 28 procent van de Antillianen heeft een functie op hoog of wetenschappelijk niveau. Ruim een derde werkt juist op een laag niveau.

Tweede generatie
De tweede generatie Antillianen in Nederland verdient aanzienlijk meer dan de eerste generatie, aldus het SCP-rapport, dat schrijft dat dit duidt op een ‘goede sociaaleconomische positie van de tweede generatie. Zij zijn verhoudingsgewijs hoog opgeleid en werkzaam in hogere beroepsniveaus.’ Deze groep staat in schril contrast met de Antilliaanse nieuwkomers van de laatste 15 jaar. Zij hebben juist relatief vaak een lage opleiding, zijn vaker werkloos en maken meer gebruik van uitkeringen. Die groep is de laatste jaren gestegen.

Discriminatie
Alle migrantengroepen in Nederland blijken te maken te hebben met discriminatie. En dat is onaanvaardbaar, vindt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Asscher wil discriminatie op de arbeidsmarkt effectiever en intensiever aanpakken. Hij kondigde ‘ een stevig pakket maatregelen’ aan om tegen dit probleem op te treden. Wel wacht hij nog even op een advies van de Sociaal-Economische Raad. Asscher is onder meer van plan bedrijven waarvan bewezen is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie uit te sluiten van overheidsopdrachten.

De minister wees er op dat het Openbaar Ministerie al van plan is discriminatie op de arbeidsmarkt harder te vervolgen. Hij riep migranten op aangifte te doen als ze met discriminatie geconfronteerd worden. Dat deed hij de afgelopen tijd al vaker. De minister maakt zich geen illusie dat vooroordelen ooit helemaal zullen verdwijnen. “Maar dat ontslaat ons niet van de plicht er iets aan te doen.” Asscher erkende dat in het verleden te veel is weggekeken van problemen die samenhangen met migratie, zoals overlast en criminaliteit.

Door Jamila Baaziz