Bonairianen in Tilburg - archieffoto: Jamila Baaziz

Bonairianen in Tilburg – archieffoto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Het CBS constateert in het vandaag gepubliceerd Jaarrapport Integratie dat niet-westerse groepen nog steeds achterblijven bij autochtone Nederlanders.

Toch gaat het in een aantal categorieën met Antillianen beter dan met andere groepen.

Van de vier grote groepen niet-westerse allochtonen staat het inkomen van Antillianen in Nederland op de tweede plek, na de Surinamers. Het CBS meldt dat dit komt doordat Surinamers en Antillianen vaker werken en minder vaak in de bijstand zitten dan Turken en Marokkanen. Vooral Antilliaanse vrouwen werken vaak. In Nederland geboren Antillianen tussen de 25 en 45 jaar werken bijna net zo vaak als autochtone leeftijdsgenoten.

Antillianen die in Nederland geboren zijn, verdienen meer dan Antillianen wiens wieg in het Caribisch gebied stond. Hun inkomen ligt wel nog steeds lager dan dat van autochtone Nederlanders. Ook krijgen Antillianen relatief vaker dan autochtonen en Surinamers een werkloosheidsuitkering, maar ze zitten niet vaker dan Marokkanen en Turken in de bijstand.

Onderwijs
Antillianen en Surinamers gaan vaker naar de havo of het vwo dan Turken en Marokkanen. Tegelijkertijd gaan zowel Antillianen als Surinamers ongeveer net zo vaak als autochtone leerlingen naar het hbo.

In het vmbo volgen Antilliaanse leerlingen vaak een opleiding op laag niveau, maar dat geldt ook voor Turken en Marokkaanse studenten. Reden hiervoor is dat relatief veel studenten vanuit het Caribisch gebied in Nederland komen studeren en net als andere eerste generatie studenten dan vaker voor een lager opleidingsniveau kiezen.

Verdachten
Het aandeel van Antilliaanse verdachten is nog steeds relatief groot. Wel blijkt dat in Nederland geboren Antillianen minder van misdrijven verdacht worden dan Antillianen die in de Cariben geboren zijn.

Huisvesting
Ongeveer een derde van de in Nederland geboren Antillianen met een eigen huishouden woont in een buurt waar ook veel andere Antillianen wonen. Voor de drie andere groepen is dit percentage hoger, namelijk bijna de helft. Antillianen wonen – net als Surinamers en Marokkanen – relatief vaker in een appartement dan in een eengezinswoning. De vier grootste groepen niet-westerse allochtonen wonen wel vaker in een sociale huurwoning dan autochtonen.

Algemeen
In Nederland wonen in 2013 147.000 Antillianen en Arubanen. Dat is nog geen procent van de bevolking. Er vertrekken ongeveer evenveel Antillianen als er komen in 2013. De groei van het aantal Antillianen komt vooral doordat er in Nederland kinderen geboren worden die tot de tweede generatie behoren.

door Jamila Baaziz