Twee Curaçaose en Arubaanse vrouwen uiten hun zorgen bij een manifestatie in Amsterdam over racisme in Nederland (archief) - foto: John Samson

Twee Curaçaose en Arubaanse vrouwen uiten hun zorgen bij een manifestatie in Amsterdam over racisme in Nederland (archief) – foto: John Samson

DEN HAAG – Antillianen in Nederland zijn in vergelijking met andere groepen allochtonen minder gelukkig. Dat blijkt uit een rapport dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepresenteerd.

Van de vier grootste minderheidsgroepen in Nederland, scoort de groep Antillianen het laagst: gemiddeld zegt 80 procent zich gelukkig of zeer gelukkig te voelen. Mensen met een Marokkaanse achtergrond zijn met 87 procent de gelukkigste migranten van Nederland. “De cijfers vallen wel mee, want zo ongelukkig zijn onze Antillianen in Nederland niet”, stelt socioloog Johan Oldenboom.

Johan Oldenboom over het CBS-onderzoek in Dichtbij Nederland

Eerder is gebleken dat autochtonen gelukkiger zouden zijn dan allochtonen. Het rapport dat het CBS dinsdag heeft gepresenteerd, geeft meer duidelijkheid over de geluksbeleving van allochtonen. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête uit 2011 waar meer dan 5.400 Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen aan hebben meegedaan.

Verschillen
Geluk is bij de groep Antillianen ook gerelateerd aan leeftijd en generatie. Bij de andere groepen allochtonen is dit niet het geval. Oudere Antillianen voelen zich gelukkiger dan Antilliaanse jongeren die in Nederland zijn gaan wonen. Maar de Antilliaanse jongeren die in Nederland zijn geboren, voelen zich dan weer gelukkiger dan de eerste generatie Antilliaanse jongeren.

Kevin Osepa begeleidt Curaçaose studenten in Nederland en kan zich vinden in het resultaat van het CBS-onderzoek. “Ik zie het als een compliment dat onze jongeren eigenlijk zeggen dat ze zich hier in Nederland niet thuis voelen. De meeste Antilliaanse jongeren gaan naar Nederland om te studeren, ze verhuizen niet in de hoop op een beter leven zoals bij andere migrantengroepen. Natuurlijk zijn ze dan hier ietsje minder gelukkig dan als ze in hun tropische paradijs zijn.”

Volgens het CBS-rapport is het hebben van een partner voor veel allochtonen gerelateerd aan hoe gelukkig ze zijn. Maar voor mensen van Antilliaanse of Surinaamse komaf speelt dit juist geen rol.

Onderwijs
Stijgt het opleidingsniveau onder de Antillianen, dan stijgt ook het aandeel gelukkigen in deze groep. Bij Marokkanen speelt het opleidingsniveau minder verschil in de geluksbeleving dan bij de andere groepen. Zo is 84 procent van personen van Marokkaanse herkomst met alleen basisonderwijs gelukkig, tegenover 65 procent van Antillianen met hetzelfde opleidingsniveau. Van de Antillianen met een hbo- of wo-studie voelt 88 procent zich gelukkig.

Thuis voelen
Het zich thuis voelen in Nederland speelt een grotere rol bij mensen van Antilliaanse herkomst dan bij de andere groepen allochtonen. Zo zijn Antillianen die zich in Nederland thuis voelen vaker gelukkig (86 procent) dan Antillianen die zich niet thuis voelen (65 procent).

Uit het rapport blijkt verder dat mensen met een Turkse en Surinaamse herkomst gelukkiger zijn als ze zich Nederlander voelen, terwijl mensen van Marokkaanse afkomst zich gelukkiger voelen als zich sterk met hun moederland identificeren. Antillianen vinden beide vormen van identiteit belangrijk: Antillianen die zich Nederlander voelen zijn vaker gelukkig dan Antillianen die zich geen Nederlander voelen, terwijl Antillianen die zich Antilliaan voelen ook vaker gelukkig zijn dan Antillianen die zich geen Antilliaan voelen.

Oldenboom zet er vraagtekens dat het CBS-rapport uitwijst dat oudere Antillianen gelukkiger zijn: “Je ziet vaak dat oudere Antillianen die al jaren in Nederland wonen altijd de gedachte in hun achterhoofd hebben van: we willen terug. En nu komt de vraag: kun je wel terug? Kun je daar een baan vinden en kun je daar je draai weer vinden? Ik denk dat de oudere Antillianen zich erbij neer hebben gelegd dat zij nu in Nederland wonen. Of je dat geluk mag noemen, weet ik niet.”

door John Samson