Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil dat nieuwkomers uit de Europese Unie,  de Antilliaanse eilanden en Turkije gaan inburgeren. Zij vallen niet onder de Wet inburgering, maar het is belangrijk dat ook zij zich snel de basisbeginselen van de Nederlandse samenleving eigen maken. Asscher wil daar in overleg met de gemeenten een aanpak voor ontwikkelen. Hij denkt aan een zogeheten participatiecontract met alle nieuwkomers.

Asscher heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij wil verder de inburgeringseisen voor migranten van buiten de EU onder de loep nemen en aanscherpen, bijvoorbeeld op het punt van arbeidsdeelname. De minister noemt het ‘zorgwekkend dat de integratie in sociaal-cultureel opzicht hapert’.

Voor veel Nederlanders van Turkse of Marokkaanse afkomst is Nederland nog altijd een vreemd land, schrijft hij. Hij wijst ook op problemen als de oververtegenwoordiging van Marokkanen en Antillianen in de criminaliteit, lage arbeidsparticipatie en taalachterstand.

De minister wijst ook op nieuwe integratieproblemen door de migratie van Oost-Europeanen. Die zal nog toenemen doordat volgend jaar ook Roemenen en Bulgaren hier mogen werken. Er is daarom een ‘restrictief migratiebeleid’ nodig, ook als nieuwe landen EU-lid worden.

Asscher kondigt een serie voornemens aan om de integratie te verbeteren. Daarbij hoort een hardere aanpak van de criminaliteit, ervoor zorgen dat homoseksuelen door etnische minderheden worden geaccepteerd en het tegengaan van huwelijksdwang en eerwraak.

bron: ANP