Coenraad Klein Swormink - foto:

Coenraad Klein Swormink – foto:

THE BOTTOM – Geluidsoverlast en verkeersproblemen verdienen de nodige aandacht op Saba. Dat concludeert Coenraad Klein Swormink, de nieuwe Chef Basis Politiezorg, na zijn eerste twee weken op het eiland.

 
Klein Swormink is voorheen werkzaam geweest als operationeel teamleider van 34 opsporingsambtenaren in Eindhoven. “Ik heb jaren geleden al de intentie gehad om via de Koninklijke Marechaussee te gaan werken in het Caribisch gebied.”

 
“Met name door de leeftijd van mijn kinderen en door een uitzending naar voormalig Joegoslavië, is het er niet eerder van gekomen”, vertelt hij. “Nu kwam in de tweede helft van vorig jaar een uitvraag voor deze functie op Saba. Het vooruitzicht van het verrichten van deze functie in een voor mij nieuwe en mooie omgeving en cultuur, was reden genoeg om mij enthousiast te maken.”

 
Leefomgeving
Hij zegt al veel mensen te hebben ontmoet en heeft ook gesproken met de gezaghebber, de gedeputeerden en de eilandsraad. Klein Swormink zegt te willen participeren in het behouden, dan wel verbeteren van een veilige en prettige leefomgeving voor de bevolking. Dit alles moet hij doen in zeven maanden; zijn contract loopt tot en met augustus.

 
“Het is natuurlijk noodzakelijk eerst te weten wat er speelt en wat de mogelijkheden zijn”, zegt Klein Swormink. “Daarom ga ik investeren in het kennismaken met het ‘eigen’ personeel, om vervolgens te oriënteren op ketenpartners en de bestuurlijke organisatie. Uiteraard wil ik contact maken met veel inwoners.”

 
Door Hazel Durand