Agenten tijdens een vergadering onder werktijd - foto: Dick Drayer

Agenten tijdens een vergadering onder werktijd – foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – De politie op Curaçao voelt zich nauwelijks veilig op straat. Dat zeggen agenten tijdens de vergadering van hun vakbond onder werktijd, afgelopen vrijdag.

 
De huidige politieorganisatie functioneert niet en de reorganisatie, die na het vertrek van hoofdcommissaris Marlon Wernet versneld is doorgezet, werkt niet. De ontevredenheid is groot; de motivatie omgekeerd evenredig klein.

Verslaggever Dick Drayer in gesprek met een aantal ontevreden politieagenten

Politieagenten hebben een expliciete opdracht van de leiding om niet te praten met de pers. Maar tijdens de vakbondsvergadering voelen ze zich niet gehouden aan die instructie. Arbeidsrechtelijke conflicten als gevolg van de reorganisatie, de plaatsing van henzelf en de lager opgeleide bijzondere agenten van politie van de SKS, spelen een grote rol in de ontevredenheid die er heerst.

 
Gekwalificeerd personeel
Voor veel agenten betekent het grote gebrek aan goed gekwalificeerd personeel dat hun veiligheid gevaar loopt. De zichtbaarheid van agenten op straat is minimaal. Niet omdat de agent niet wil, maar omdat alles gericht is op brandjes blussen. Gewoon surveilleren en hulp verlenen aan hen die dat behoeven – zoals dat geformuleerd is in de politiewet – is er niet meer bij. En dat merkt de burger, aldus de agenten.

 
Door Dick Drayer