DEN HAAG – De Inspectie Veiligheid en Justitie gaat in 2013 onderzoek verrichten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De dienst gaat kijken naar de manier waarop de bestrijding van ‘complexe land overstijgende vormen van criminaliteit’ plaatsvindt, naar detentie-inrichtingen en – capaciteit en naar de reclassering. Ook gaat de dienst kijken naar de ‘sturing en toezicht op de opsporing en verwerking van strafzaken door het Openbaar Ministerie’. Dat blijkt uit het werkprogramma voor 2013 van deze inspectiedienst.

De  Raad voor de Rechtshandhaving moet gebruik maken van de kennis van de Inspectiedienst, zo blijkt uit het werkprogramma. De Raad is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving op de BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten.

Veiligheidswet BES
Het toezicht op rampenbestrijding en crisisbeheersing op de BES-eilanden is een taak van de Inspectiedienst en de Rijksvertegenwoordiger. Zij stemmen onderling af hoe zij het toezicht in de praktijk regelen. De Inspectie zal de Rijksvertegenwoordiger in 2013 adviseren. Dit jaar zal ook een nulmeting gedaan worden om te kijken of gemaakte plannen in de praktijk uitgevoerd kunnen worden.

door: Jamila Baaziz