ORANJESTAD – Als eerste in Caribisch Nederland heeft St. Eustatius zich aangemeld als millenniumgemeente. Het eiland heeft zich bij een campagne van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangesloten, omdat het volgens het bestuurscollege wil bijdragen aan vooruitgang op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.

Op dit moment hebben 158 Nederlandse gemeenten zichzelf tot millenniumstad uitgeroepen, en Statia draagt sinds 9 januari hetzelfde predikaat.

 
Millennium Top
Na de Millennium Top van de Verenigde Naties (VN), die in 2000 werd gehouden, werden acht internationale afspraken gemaakt om de armoede in de wereld te halveren.

 
De doelen omvatten onder meer wereldwijde toegang tot (lager) onderwijs, de promotie van gelijkheid der seksen en vrouwenemancipatie, terugdringen van kindersterfte, verbetering van de gezondheid van moeders, strijd tegen HIV/AIDS, malaria en andere ziekten, een duurzaam milieu en een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is dat iedere wereldburger in zijn basisbehoeften kan voorzien en een waardig leven kan leiden.

 
Door aansluiting te zoeken bij de VGN campagne, wil ook Statia samen met haar inwoners een bijdrage gaan leveren door duurzaam beleid en eerlijke handel. Het is de bedoeling dat lokale initiatieven aansluiting gaan zoeken bij de VN doelen.

 
Door John van Kerkhof