Gwendoline van Putten School - foto: The Daily Herald

Gwendoline van Putten School – foto: The Daily Herald

ORANJESTAD – Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand op Gwendoline van Putten (GVP) School, de enige instelling voor voortgezet onderwijs op St. Eustatius. Op de voorgevel geschilderde letters worden de leerlingen aangemoedigd tot inspiratie, prestaties, dromen, doorzettingsvermogen en respect.

 
Binnen de muren heerst volgens de onderwijsinspectie echter een geheel andere sfeer. “Zorgelijk en kwetsbaar”, noemt de inspectie de onderwijskwaliteit op deze school.

 
De inspectie publiceerde eind vorig jaar een kwaliteitsonderzoek over de GVP school, die onderwijs op HAVO en VMBO-niveau en praktijkonderwijs aanbiedt. Onderwijs is sinds oktober 2010 een van de speerpunten van Nederlands beleid. Vanaf 2012 beoordeelt de inspectie jaarlijks de kwaliteit van het onderwijs op Bonaire, Statia en Saba. In 2016 moet ook GVP aan alle aspecten van basiskwaliteit voldoen.

 
Verstoord schoolklimaat
Op dit moment voldoet de school nog niet aan de basiskwaliteit. De inspectie trof een verstoord schoolklimaat aan. “Op alle niveaus binnen de schoolorganisatie bestaat er grote onvrede en communiceert men vaker óver elkaar dan met elkaar”, staat in het rapport te lezen.

 
Door alle gerezen conflicten is de directeur sinds april 2013 niet aan verbetering van het onderwijs toegekomen. Het schoolklimaat wordt door alle geledingen als onveilig omschreven er is weinig wederzijds vertrouwen tussen personeelsleden en de directie. “Sommige docenten durven hun mening niet meer te geven, omdat ze bang zijn voor repercussies”, aldus de inspectie.

 
Ook leerlingen merken veel van de negatieve sfeer. Er hebben zich diverse conflicten tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten voorgedaan. Ouders hebben weinig vertrouwen meer in de school.

 
Zittenblijvers
Naast het ontwrichte schoolklimaat verslechteren ook de resultaten. Het percentage zittenblijvers is voornamelijk in het VMBO zeer hoog. De eindexamenresultaten vallen eveneens tegen en de schoolexamens zijn niet van voldoende niveau.

 
De inspectie zegt dat vooral lessen in het VMBO en in de onderbouw ver onder de maat zijn. De geplande onderwijstijd is in het afgelopen jaar ook niet gerealiseerd door de uitval van een grote hoeveelheid uren, veroorzaakt door een groot verloop onder docenten en het niet tijdig opvullen van uitgevallen uren.

 
De school erkent de problemen en geeft aan dat een deel daarvan veroorzaakt wordt doordat de meeste leerlingen het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Ook wordt GVP geconfronteerd met veel basisschoolleerlingen met achterstanden in rekenen en taal.

 
Geen goede zaak
Het bestuur zegt te beseffen dat onrust binnen de school vooral voor de kinderen van Statia geen goede zaak is. “Zij verdienen het dat iedereen zich voor de volle honderd procent voor hen blijft inzetten en over hun eigen schaduw heenstappen.” Het bestuur zegt dat de docenten complimenten verdienen voor de wijze waarop zij blijven zoeken naar manieren om hun leerlingen vaardiger te maken.

 
Zorgen
Ook de politiek maakt zich zorgen. “Het voortgezet onderwijs is niet goed. De voertaal op het eiland is Engels, ook bij mensen thuis. Op de basisschool krijgen kinderen ook in het Engels les. Op de middelbare school moeten ze echter ineens overstappen op onderwijs in het Nederlands”, schrijft PvdA Kamerlid Roelof van Laar op de website van zijn partij.

 
Als PvdA woordvoerder voor koninkrijksrelaties bezocht hij eerder deze maand St. Eustatius. Van Laar zegt dat er binnenkort schriftelijk overleg over het onderwijs op de BES-eilanden zal plaatsvinden. “De zorgelijke signalen uit St. Eustatius zullen daar wat mij betreft een hoofdrol in spelen.”

 
Door John van Kerkhof