Maatschappelijk werker Ankie Blank - foto: Hazel Durand

Maatschappelijk werker Ankie Blank – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – “Er is grote behoefte aan een opvanghuis op Saba.” Dat zegt Ankie Blank, maatschappelijk werker bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Sinds 10-10-10 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin en de wijkagenten op Saba samen. Volgens Paula Klomp, de nieuwe wijkagent op Saba, gaan meeste rapporten van haar afdeling over huiselijk geweld.


Vertrouwen
Klomp vertelt dat families gestimuleerd worden om in contact te komen met het centrum, maar dat mensen huiverig zijn om te praten over huiselijk geweld. “We moeten het vertrouwen van de Sabanen winnen en uitleggen dat als er problemen in de huiselijke sfeer zijn, daar een oplossing voor is.”

Volgens Blank zijn op een klein eiland als Saba niet de voorzieningen die je bijvoorbeeld op een groot eiland wel zou terugvinden. Daarom pleit ze voor een opvanghuis op Saba waar kinderen die zich thuis niet veilig voelen terecht zouden moeten kunnen. “De opvang moet een tijdelijk huis worden voor slachtoffers van seksueel misbruik, geweld, drugsgebruik of andere problemen waardoor zij niet bij hun ouders kunnen wonen”, zegt Blank. “Dan hoeven kinderen in die situaties niet van het eiland af.”

Blank heeft in de gaten, nu ze al wat langer op het eiland is, dat Sabanen vaak meerdere banen hebben om rond te kunnen komen en dat het niet vanzelfsprekend is dat ouders veel tijd kunnen besteden aan hun kinderen. Ze begrijpt de lokale omstandigheden nu beter en wil met opvoedkundige raad en daad de kinderen en hun ouders bijstaan. Ze vindt het belangrijk om samen te werken met een lokale maatschappelijk werker, want die kent het klappen van de zweep. Het liefst ziet zij een recreatief centrum in elke buurt op Saba.

Paula Klomp

Paula Klomp

“We willen dat de Sabanen begrijpen, dat wij als wijkagenten hier zijn om hulp te bieden”, voegt Klomp daaraan toe. “De wijkagenten en maatschappelijk werkers van de Centrum voor Jeugd en Gezin gaan daarom samen de scholen bezoeken.”

Er zijn al enkele successen geboekt. Volgens Blank voelen de kinderen die bij het centrum komen zich veilig en er doen steeds meer kinderen mee met de georganiseerde activiteiten. Ook heeft het centrum in samenwerking met andere eilandelijke instanties verschillende families de weg gewezen om een huis via de sociale woningbouw te bemachtigen.

Door Hazel Durand