KRALENDIJK – De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) richt zich op het bieden van goede basisvoorzieningen voor de jeugd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Alle betrokken partijen in Caribisch Nederland die te maken hebben met de jeugd willen een integraal jeugdbeleid ontwikkelen, waarbij de positie van de kinderen structureel wordt verbeterd.

De RCN reageert op het rapport ‘Kinderrechten in Caribisch Nederland’ van UNICEF. Daarin wordt geconcludeerd dat in de regio te veel kinderen in onveilige en ongezonde omstandigheden opgroeien. Het rapport doet verslag van een onderzoek naar kinderrechten in het Caribische deel van het Koninkrijk. Op 23 mei overhandigde UNICEF het rapport aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

RCN geeft wel aan dat ‘er nog veel valt te doen aan ontbrekende voorzieningen’. “Het doel is nu een meerjarenplan op te stellen en stapsgewijs verbeteringen te introduceren.” De rijksdienst werkt samen met de openbaar lichamen, Centra voor Jeugd en Gezin, de Voogdijraad, Jeugdzorg en Gezinsvoogdij en het ministerie Veiligheid en Justitie op het gebied van jeugdzorg.

Alle betrokken organisaties richten zich de komende jaren op verbetering van de jeugdgezondheidszorg, het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders van tieners, het versterken van seksuele educatie, het begeleiden van tienermoeders, het bereiken van ouders in de buurten via buurtmoeders en een sluitende aanpak van kindermishandeling, aldus de RCN.

De afgelopen jaren zijn er wel verbeteringen gerealiseerd zoals de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin, het aanbieden van opvoedingstrainingen aan ouders en verbetering van vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren. Ook is de Voogdijraad versterkt en is de jeugdreclassering opgezet.

Door: Belkis Osepa