archieffoto RNW

archieffoto RNW

DEN HAAG – “Jongeren in de Cariben zouden zich er meer van bewust mogen zijn dat het goed is om eerst je leven op orde te hebben qua opleiding, werk en onderdak voor je bijvoorbeeld aan kinderen begint.” Wassila Hachchi, Tweede Kamerlid voor D66, hoopt dat Nederland de eilanden met deze bewustwording kan ondersteunen door kennis en ervaring te delen.

Wassila Hachchi over kinderrechten Cariben (bijdrage: Jamila Baaziz)

“Volgens mij wil iedereen dat kinderen in het Caribisch deel van Koninkrijk het goed hebben”, zegt Hachchi in afwachting van het debat over kinderrechten met minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid op 26 juni. “Het was al duidelijk dat de positie van kinderen in de Cariben verbeterd moet worden, maar het is goed dat dit benadrukt is door de rapporten van Unicef.”

Bijdrage
Hachchi ziet voor Nederland mogelijkheden om een bijdrage aan de verbeteringen te leveren. Dat moet dan vooral door ‘kennis en kunde’ op dit gebied te delen. “Nederland heeft ook ervaring met schooluitval en jeugdwerkloosheid, dus het is bekend terrein. De jeugdzorg in Nederland kan zeker ook nog beter, maar we kunnen wel uitwisselen welke ervaringen we hebben over wat werkt. We hebben bijvoorbeeld ervaring met hoe verschillende instanties met elkaar kunnen samenwerken en hoe je een ontspoorde jongere begeleidt. De eilanden hoeven dat niet zelf uit te vinden.”

Cultuur
Bij alle verbeteringsplannen moet wel rekening gehouden worden met de cultuur van de eilanden. “Je moet de cultuur van de eilanden begrijpen en meenemen, maar je kunt bijvoorbeeld wel voorlichting geven en kennis delen. Zodat bekend is dat je informatie kunt krijgen over voorbehoedsmiddelen, maar ook over voeding en school. En dat je hulp kunt krijgen bij jeugdzorg.”

Hachchi realiseerde zich dat op de eilanden anders gedacht wordt over bijvoorbeeld het jonge moederschap dan in Nederland: “Op Saba sprak ik een meisje dat me uitlegde dat het echt cultureel zit ingebakken om een kind te krijgen. Dan tel je pas mee. Ik ben zelf ook een jonge vrouw, maar ik zit daar zelf heel anders in. Dat opende me de ogen.”

Tijdens het debat op 26 juni hoopt Hachchi te horen dat Van Rijn gaat werken aan het verbeteren van de kinderrechten op diverse vlakken op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Ze beseft daarbij dat die wens er ook op de eilanden zelf moet zijn. Van Plasterk wil ze weten dat Nederland ook bereid is kennis te delen met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten, mochten die daarvoor belangstelling hebben.

door: Jamila Baaziz