Toeristen moeten vaak lang wachten in de hete zon - foto: Hazel Durand

Toeristen moeten vaak lang wachten in de hete zon – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – Toeristen die Saba bezoeken worden soms onderworpen aan strenge controles. Sabanen klagen op sociale media sites dat de strenge controles de toeristische sector in gevaar brengt.

 
Toeristen moeten tijdens de controles vaak lang wachten in de hete zon of regen, omdat er bij de haven en het vliegveld te weinig beschutting is. Sabanen vinden dat dit het vriendelijke imago van hun eiland schaadt.

 
Hoofd van het Saba Tourist Bureau, Glenn Holm, zegt dat er veel klachten van toeristen binnenkomen. De klachten gaan vooral over de lange wachtlijnen bij de haven.

 
Oponthoud
“Als douanedienst hebben wij het beleid dat we het economische verkeer zo min mogelijk willen hinderen tijdens de controles”, laat hoofd van de douane Edward Thielman weten. “Dit betekent dat wij streven naar een zo kort mogelijk oponthoud van goederen en mensen tijdens controles.”

 
Om op Saba te komen, moeten bezoekers eerst een stop maken in St. Maarten. Toeristen worden op St.Maarten al gecontroleerd door de douane en Holm vindt het onnodig dat er op Saba nog een keer gecontroleerd wordt. “We hebben nog nooit meegemaakt dat een toerist illegale artikelen naar Saba heeft meegenomen”, voegt hij daaraan toe.

 
Controles
“De douane is permanent aanwezig binnen Caribisch Nederland en met regelmaat worden er naast de reguliere controles ook diepgaandere controles uitgevoerd in de vorm van acties”, verklaart Thielman. Holm vreest echter dat toeristen zullen uitwijken naar andere eilanden, zoals St. Barts en Anguilla. “Als er niets aan de situatie wordt gedaan, dan zullen toeristen niet terugkeren.”

 
Holm zegt dat hij meerdere malen met de eilansraad heeft gesproken over het plaatsen van beschutting op de haven, echter zonder succes.

 
Door Hazel Durand