Staatssecretaris Klijnsma tijdens een bezoek aan Saba in juli - foto: The Daily Herald

Staatssecretaris Klijnsma tijdens een bezoek aan Saba in juli – foto: The Daily Herald

THE BOTTOM – Het minimumloon in Saba gaat met 7.5 procent omhoog naar 4,96 dollar per uur.

 
Ook de werkloosheidsuitkering WW, onderstand (bijstand) en ouderdomsuitkering AOV zullen met 6.1 procent worden opgetrokken, zo heeft staatssecretaris Jetta Kleinsma in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

 
Saba heeft al langere tijd op een verhoging van het minimumloon en van de WW aangedrongen. De staatssecretaris is echter niet op het voorstel van het Sabaanse bestuurscollege en werkgevers ingegaan om het minimumuurloon op te trekken naar 5,50 dollar.

 
Volgens Kleinsma brengt de verhoging Saba op hetzelfde niveau als St. Eustatius, waar het minimumloon nu al 4,96 dollar is. Evenals de minimumlonen, zullen ook de WW en AOV op Statia en Bonaire niet worden opgetrokken.

 
Onderzoek
In de 7.5 procent verhoging van het minimumloon op Saba is 1.4 procent opgenomen om de flink toegenomen kosten voor levensonderhoud te compenseren. Staatssecretaris Kleinsma liet weten dat meer stappen om de koopkracht van minderdraagkrachtigen op Saba te verhogen mogelijk volgen na statistisch onderzoek naar de economische ontwikkeling en het Bruto Nationaal Product op Saba. De verhoging van de sociale uitkeringen op Saba kost 70.000 euro en komt ten laste van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 
Door John van Kerkhof