Jeffrey Levenstone UPB Foto Belkis Osepa

Jeffrey Levenstone UPB Foto Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire heeft UPB-leider Jeffrey Levenstone medegedeeld dat hij niet meer vervolgd zal worden in een strafzaak over onder andere het aannemen van steekpenningen.

De zaak wordt geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

Henry Hambeukers over de geseponeerde zaak tegen Levenstone (bijdrage: Belkis Osepa)

Ondanks het sepot, is er een kans dat Levenstone de dans toch niet ontspringt in deze zaak over het vermoedelijk aannemen van giften en het verlenen van diensten als overheidsfunctionaris. Officier van Justitie Henry Hambeukers meldt expliciet dat er uitzonderingen zijn waardoor hij misschien toch vervolgd kan worden.

Alsnog vervolgen
Hambeukers: “Als mensen die het oneens zijn met de beslissing en daarbij aan allerlei voorwaarden voldoen, een klacht indienen bij het Hof kunnen wij een bevel krijgen om Levenstone alsnog te vervolgen. Het kan ook zijn dat we nieuwe feiten tegenkomen, waardoor we een andere beslissing hadden genomen. Als dat zich voordoet zou hij ook alsnog vervolgd kunnen worden.”

Volgens het OM zijn er wel ‘aanknopingspunten’ voor de verdenkingen, maar zijn die niet onomstotelijk vast komen te staan. Levenstone, die nu fractieleider is van de coalitiepartij UPB, heeft toen hij (waarnemend)hoofd was van de Dienst Economische Zaken en Arbeid ‘discutabele adviezen en beslissingen genomen omtrent vestigingsvergunningen met name in de autoverhuur branche’, aldus het OM. Dit terwijl een moratorium van kracht was. “Ook de zogenaamde gedoogbrieven, waarvoor geen wettelijke bevoegdheid was, springen in het oog.”

Zambezi
De zaak Levenstone maakt ook deel uit van het strafrechtelijk onderzoek Zambezi, waarbij nadruk gelegd wordt op de aantasting van de integriteit van het openbaar bestuur van Bonaire. Levenstone werd in september 2009 aangehouden door de Rijksrecherche op verdenking van betrokkenheid bij onder meer het aannemen van steekpenningen gepleegd in de periode december 2006 tot en met juni 2009. De verdenkingen worden weergegeven in het onderzoeksdossier Autoverhuurbedrijf. Na detentie van een aantal dagen waarvan Levenstone de meeste tijd in het ziekenhuis doorbracht vanwege gezondheidsproblemen , is hij later vrijgelaten in afwachting van het verloop van het onderzoek.

Volgens het OM is ook het onderzoek tegen Levenstone, net als de andere Zambezi-onderzoeken, stopgezet door de opgelegde tijdsdruk en de daaruit voortvloeiende capaciteitsproblemen.

Door Belkis Osepa