De eerste voedselbonnen worden uitgereikt - foto: The Daily Herald/Althea Merkman

De eerste voedselbonnen worden uitgereikt – foto: The Daily Herald/Althea Merkman

ORANJESTAD – Armlastige Statianen kunnen sinds kort een beroep op de Voedselbank doen om hun boodschappenmand aan te vullen.

 
Met name werklozen en oudere Statianen hebben moeite met rondkomen. De gevolgen van de financiële crisis zijn ook op St. Eustatius voelbaar, en de introductie van de Algemene Bestedings Belasting (ABB) en voortdurend toenemende inflatie hebben geleid tot almaar hogere prijzen in de winkels.

 
De Afdelingen Sociale Zaken en Arbeidszaken en Centrum voor Jeugd en Gezin hebben de handen ineengeslagen en de Voedselbank opgezet.

 
Bonnen
Deelnemers aan de Voedselbank krijgen bonnen waarmee zij gedurende zes maanden basisproducten, zoals rijst en meel kunnen aanschaffen. Alcoholische dranken en andere luxe producten kunnen niet met de bonnen worden gekocht. “Er zijn diverse maatschappelijke organisaties betrokken bij de hulpverlening aan mensen met financiële problemen, maar slechts weinige bieden hulp waar het de basisbehoefte voedsel betreft,” aldus de initiatiefnemers.

 
Na een half jaar kunnen deelnemers aan de Voedselbank verlenging met nog eens zes maanden aanvragen. Na een jaar zal het Voedselbank-project worden geëvalueerd om te zien of het goed functioneert en de doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt.

 
Door John van Kerkhof