HILVERSUM – Het Caribische deel van het Koninkrijk zou moeten samenwerken om een effectief mededingingsbeleid te ontwikkelen. Dat zegt onderzoeker Koert van Buiren van onderzoeksbureau SEO.

Het SEO onderzocht onlangs in opdracht van het Bestuurscollege van Bonaire mogelijkheden voor een effectief prijs- en mededingingsbeleid op dit eiland.

Koert van Buiren (SEO) over mededingingsbeleid (bijdrage: Jamila Baaziz)

Bonaire en de andere Caribische landen en eilanden zouden veel baat hebben bij een onafhankelijk mededingingsinstantie. Dat is belangrijk om controle te hebben over het prijsbeleid van ondernemers en concurrentie en eventuele kartelvorming aan te kunnen pakken. Uit het onderzoek van SEO blijkt bijvoorbeeld dat de prijzen van levensmiddelen hoger zijn dan op Curaçao en Aruba. Dit wordt mogelijk deels verklaard door een gebrek aan concurrentie en de aanwezigheid van een dominante supermarktondernemer.

Voor Bonaire ligt samenwerking met Nederland voor de hand voor het ontwikkelen van een mededingingsbeleid, aldus SEO. Van Buiren: “Daar wordt wel naar gekeken, maar tot nu toe is er geen mededingingswet in de Cariben. De Nederlandse wetgeving op dit gebied geldt niet voor Caribisch Nederland. Dat zou met aanpassingen wel een mogelijkheid zijn in de toekomst wellicht.”

Koninkrijk
Toch ziet Van Buiren een betere oplossing: samenwerking op dit gebied door het hele Koninkrijk. Ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn bezig met het invoeren van mededingingswetgeving. “Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn voor een groot deel afhankelijk van hun buurlanden, want veel bedrijven hebben hun hoofdvestiging op Curaçao, denk aan banken, bouwbedrijven maar ook levensmiddeleninkopers. Daarom heeft ook Caribisch Nederland groot belang bij goede toezichthouders op bijvoorbeeld Curaçao.”

Curaçao, Aruba hebben op dit moment voorstellen voor mededingingsbeleid bij hun Raden van Advies liggen. Sint Maarten moet nog beleid gaan opstellen, maar heeft wel onderzoek laten doen. Hoewel de landen zelfstandig hun beleid en wetten maken heeft van Buiren aangedrongen op intensieve samenwerking: “Want die markten zijn zo met elkaar vervlochten.”

Het hebben van een zelfstandig, onafhankelijk mededingingsorgaan kan problemen met concurrentie aanpakken op de langere termijn. Maar dat is voor een klein eiland kostbaar, constateert Van Buiren. “Op een klein eiland is het lastig om een toezichthouder te hebben die onafhankelijk van de politiek kan werken. Het is bovendien specialistisch werk waarvoor moeilijk mensen te vinden zijn.” Een extra reden om de oplossing te zoeken in samenwerking.

Door Jamila Baaziz