Romain Laville - foto: DCOMM

Romain Laville – foto: DCOMM

PHILIPSBURG – Onafhankelijk parlementslid Romain Laville kondigde gisteren zijn vertrek uit de politiek aan tijdens de sluiting van het parlementaire jaar 2012-2013. “Dit zou mijn laatste toespraak in het parlement kunnen zijn voor deze zittingsperiode,” zei hij zonder duidelijk te maken of hij onmiddellijk vertrekt, of dat hij de tijd tot de verkiezingen van volgend jaar uit gaat zitten.

“Ik wil dit niet nog eens vier jaar doen en ik overweeg niet om aan de verkiezingen in 2014 deel te nemen.” Laville diende tijdens het begrotingsdebat in april meer moties in dan de rest van het parlement samen.


Hij klaagde dat de regering – een enkele uitzondering daargelaten – geen actie heeft ondernomen op deze moties. Een van de moties was een oproep om alle regeringsgebouwen met alternatieve bronnen van energie te voorzien. Uitvoering zou volgens Laville enorme besparingen opleveren die gebruikt kunnen worden voor sociale initiatieven zoals een ontbijtprogramma op scholen.

Geen interesse
Laville zei dat hij tot “de overweldigende conclusie” is gekomen dat regering en parlement geen interesse in deze zaken hebben. Het vertrekkende parlementslid begon in 2010 als fractieleider van de United People’s partij en speelde een rol in de val van zowel het eerste als het tweede Wescot-Williams kabinet.

“De regeringsveranderingen waren niet ingegeven door profijt, maar door de eed die ik aan het volk heb afgelegd. Ik heb mijn carrière hiervoor opgegeven, maar we hebben gefaald. In 2014 hebben we geen verandering van regering, maar een verandering van spelers nodig.”

Door Hilbert Haar