De gevangenis van Bonaire - foto: Belkis Osepa

De gevangenis van Bonaire – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Nachtdetentie in het huis van bewaring op Bonaire (Justitiële Inrichting Caribisch Nederland JICN) moet het probleem van ontspoorde jongeren de kop indrukken. De justitiële keten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius heeft momenteel weinig voorzieningen om die jeugdproblematiek adequaat aan te pakken.

Een recent opgerichte werkgroep dient binnenkort een ontwerp in, zodat het ministerie van Veiligheid en Justitie de juiste status toekent aan de JICN om te starten met gesloten nachtopvang. “Er is weinig om jeugdigen die in problematische omstandigheden opgroeien op te vangen”, stelt David van Delft, hoofdofficier van Justitie Openbaar Ministerie BES.

Verslaggever Belkis Osepa spreekt met hoofdofficier David van Delft

Op de BES-eilanden is er geen Penitentiaire Inrichting Jeugdigen (PIJ) zoals in Nederland. Sommige jongeren die heel erg ontsporen moeten uit de thuisomgeving weggehaald worden. Ze worden opgesloten in het huis van bewaring en daarna overgebracht naar een penitentiaire jeugdinrichting in Nederland.

Terughoudend
Volgens Van Delft is het aantal ontspoorde BES-jongeren die in Nederland wordt opgevangen minder dan tien. “Dat gebeurt bij hele hoge uitzondering als het echt niet anders kan. Ook Nederland staat erg terughoudend tegenover het ontvangen van BES-jongeren. Het is voor hen een vreemd land en vaak spreken ze de taal niet goed.”

De justitiële keten wil dat deze groep jongeren de hele dag een positieve structuur aangeboden krijgen. In het geval van een nachtdetentie gaan ze overdag naar school of volgen een opleiding. Na schooltijd worden ze in de JICN opgevangen. Daar krijgen ze voldoende te eten en kunnen ze sporten en begeleiding krijgen. ’s Nachts slapen ze in het huis van bewaring. Van Delft: “Anders hebben we ’s nachts geen greep op ze. Ze gaan weer op pad om drugs of alcohol te gebruiken of in te breken.”

Terbeschikkingstelling
De nachtdetentie is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 22 jaar. Als het project is uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie voor goedkeuring, moet het huis van bewaring op Bonaire de status van een penitentiaire inrichting krijgen en aangewezen worden als een instelling voor terbeschikkingstelling van jeugdigen. Dan kunnen de ontspoorde jongeren legaal opgenomen worden in de nachtdetentie. Volgens Van Delft moet het gezien worden als een jeugdafdeling van de huidige justitiële inrichting van Caribisch Nederland.

Door Belkis Osepa