ORANJESTAD — Premier Mike Eman zegt dat er weinig nieuws staat in het definitieve rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de economie van Aruba. Hij zegt dat het rapport – net als de preliminaire versie die eerder werd gepubliceerd – aangeeft dat zijn regering ‘goed werk’ verricht, maar dat er nog veel moet gebeuren om de financiën weer op de rails te zetten.

Het IMF uit bovendien haar zorgen dat in de aanloop naar de verkiezingen extra geld wordt uitbesteed door de regering. Premier Eman zegt hierop dat hij ervan uitgaan dat zijn ministers er juist van bewust zijn om geen onnodige extra uitgaven te maken.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Eman

Het IMF hield in april van dit jaar gesprekken op het eiland en diende in juni een preliminair rapport in. Enkele dagen geleden verscheen het definitieve rapport. Daarin staat onder meer dat Aruba een groot overheidstekort heeft dat op korte termijn moet worden verkleind. Arfuba is afhankelijk van toerisme en de import van olie voor haar brandstof. Op de korte termijn zijn de risico’s groot omdat de wereldeconomie nog instabiel is en de olieprijzen zo weer omhoog kunnen. Een heropening van de raffinaderij en investeringen in groene energie zouden kunnen zorgen voor betere vooruitzichten op middellange termijn.

Langzame groei

Aruba herstelt langzaam na twee grote schokken in haar economie, namelijk de economische wereldcrisis en de sluiting van de raffinaderij van Valero vorig jaar. Hierdoor is het eiland economisch harder getroffen dan andere landen in de regio in de afgelopen jaren. Sinds de sluiting van de raffinaderij is het eiland voor 80% afhankelijk van toerisme. Slechts een ander land in de wereld is in zo’n grote mate afhankelijk van haar toeristische industrie. Het toerisme houdt het eiland op de been aldus het IMF. Dit komt doordat andere markten – met name Venezuela – agressief werden aangeboord. Het IMF geeft aan dat de regering vooral door moet gaan met het verder proberen te diversificeren van de economie.

Tekort

Aruba heeft haar tekort de afgelopen jaren echter flink laten oplopen door investeringen in infrastructuur en het halveren van indirecte belastingen. Hiermee trachtte de regering de economie een impuls te geven nadat het toerisme door de economische crisis was ingezakt en de raffinaderij vorig jaar haar deuren sloot. het gevolg van deze investeringen is dat het gat op de begroting vorig jaar is opgelopen tot 8,5 procent van het BBP. De Arubaanse regering wil dit tekort terugdringen naar 6 procent. Volgens het IMF zal dit moeten gebeuren aan de hand van onder meer hervormingen in het pensioenfonds voor  ambtenaren en het beperken van het aantal publiek-private projecten die de regering van plan is, waaronder een vierbaanssnelweg.

Voor dit jaar verwacht het IMF dat de Arubaanse economie met 2,3 procent groeit, na een krimp met ruim 1 procent vorig jaar. Voor 2014 voorspelt het IMF een groei met 3 procent.  Pas in 2018 ziet het IMF dat de groei weer op hetzelfde peil komt als voor de crisis.

Door Ariën Rasmijn