Gouverneur Refunjol (derde van rechts temidden van onder meer premier Mike Eman en Statenvoorzitter Paul  Croes. Foto: Ariën Rasmijn

Gouverneur Refunjol (derde van rechts temidden van onder meer premier Mike Eman en Statenvoorzitter Paul Croes. Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Gouverneur Fredis Refunjol riep politici op tot eenheid om zo tot noodzakelijke oplossingen te komen voor onder meer de overheidsfinanciën en de tekorten bij de pensioenfondsen en zorgverzekeraar AZV. De gouverneur deed deze oproep dinsdag tijdens de officiële opening van het parlementaire jaar 2013-2104.

 
Regelmatig citerend uit de inhuldigingstoespraak van koning Willem-Alexander, wees de gouverneur naar de noodzaak tot eenheid. Hij wees de Statenleden en ‘iedereen die dit jaar Statenlid wil worden’ erop dat zij deel uitmaken van het hoogste staatsorgaan.

 
“De huidige regering heeft een weg gekozen van een evenwichtige ontwikkeling en sociale zekerheid en kansen voor alle burgers”, aldus de gouverneur. Van deze aanpak zijn de resultaten al zichtbaar, maar bepaalde zaken zijn uitgesteld. “Uitstel van oplossingen, hoe moeilijk ze ook kunnen zijn, is dus geen optie. Hoe graag we ook willen dat onze huidige realiteit ongeschonden blijft.” Verwijzend naar de Sociale Dialoog van de regering met de sociale partners stelt de gouverneur dat alleen door blijvende en eerlijke communicatie tot structurele oplossingen gekomen kan worden. Dat is niet alleen de taak van de regering, maar van iedereen, vindt de gouverneur. Daarbij verwijst hij naar hoe vrijwilligers vaak samenwerken om hun doel te bereiken ‘ongeacht hun politieke kleur of sociale afkomst’. Wederzijds vertrouwen moet daarbij het uitgangspunt zijn.

 
Pensioenleeftijd
In reactie op de toespraak stelt premier Mike Eman (AVP) dat de gouverneur expres heeft gewezen op het duurzaam maken van de pensioenfondsen en de zorg. “Een voorbeeld hiervan is het verhogen van de pensioenleeftijd, net als in Nederland. Hier ga je met pensioen op 60-jarige leeftijd, we kunnen ons afvragen of dit houdbaar is of dat we de leeftijd moeten opkrikken.” Een maatregel op gebied van openbare financiën is de zogeheten ‘balanced budget rule’ die in de grondwet moet komen. Dat de gouverneur wellicht in zoveel woorden zou hebben aangegeven dat er bezuinigd moet worden, noemt premier Eman ‘overdrijven.’

 
Volk uit elkaar getrokken
MEP-leider Croes zegt het eens te zijn met dat er stappen moeten worden ondernomen wat betreft de ambtenarenpensioenen en zorgverzekeraar AZV. MEP heeft enkele globale ideeën. “We zijn heel voorzichtig en het eerste wat we doen wanneer we eenmaal in de regering zitten, is een inventarisatie maken van de situatie. Alhoewel we leden zijn van de Staten, krijgen wij lang niet alle informatie en veel vragen worden nooit beantwoord. Dat maakt het moeilijk om nu al concrete plannen neer te zetten.”
 
De partijleider zegt dat de regering aan de ene kant in staat moet zijn om haar financiële verantwoordelijkheden na te komen maar ook in een overgangsperiode de fondsen moet kunnen dragen. Verder zegt Croes het eens te zijn met gouverneur Fredis Refunjol in zijn stelling dat politieke partijen in deze verkiezingstijd minder moeten gaan polariseren. “We zijn het volk uit elkaar aan het trekken en dat is niet goed. Er moet weer eenheid komen want er staan hele grote uitdagingen op ons te wachten.”

 
Door Ariën Rasmijn